Ďakujeme lekárom a sestrám

V Bratislave 1. febuára  2022 – ,,Rada by som touto cestou vyjadrila POĎAKOVANIE a OCENENIE tímu Oddelenia detskej neurochirurgie (Neurocentra) NÚDCH, kde sme so synom absolvovali v priebehu septembra a októbra 2021 dve neurochirurgické operácie. Synček má od svojich šiestich mesiacov diagnostikované zriedkavé genetické multisystémové ochorenie – Tuberóznu sklerózu. Jedným z prejavov tohto ochorenia je aj tvorba SEGA (subependymálny obrovský bunkový astrocytóm) v mozgu. A práve takýto nezhubný nádor bolo potrebné odstrániť. Pri synovej operácii použili intraoperačné CT vyšetrenie, ktoré umožnilo neurochirurgom počas operácie detailne monitorovať ich chirurgický postup a čo najpresnejšie nádor odstrániť.

Profesionálny a ľudský prístup tímu Neurocentra boli pre mňa ako maminu veľkým pozitívom. Komunikácia s pánom neurochirurgom MUDr. Robertom Chrenkom bola po odbornej, ako aj ľudskej stránke na TOP úrovni. Samostatnou kapitolou, čo sa môjho POĎAKOVANIA A OCENENIA týka, sú sestričky z Kliniky  detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, konkrétne odd. chlapcov.

Želám veľa pozitívnej energie celému tímu lekárov a sestričiek, pre ktorých je práca zároveň aj poslaním a v neposlednom rade aj dostatok finančných prostriedkov na realizáciu všetkých vašich plánov v prospech hospitalizovaných detí, napísala pani

Katarína G ĎAKUJEME!!!

Viac článkov z kategórie