Ďakujeme♥♥♥

Ďakujeme VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK za podporu Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK , SZU a Národného ústavu detských chorôb a želáme šťastné a veselé Vianoce.

Viac článkov z kategórie