Ambulancie

Telefón:

Blok D, 4. poschodie, č. dverí: 434

Telefón:

Poliklinika, blok D, 3. poschodie, č. dverí: 307

Telefón:

Poliklinika, blok D, 3. poschodie, č. dverí: 309

Telefón:

Prízemie, blok A, vedľa Detskej ORL kliniky NÚDCH

Telefón:

Blok D, 1. poschodie, č. dverí: 147

Telefón:

Blok D, 1. poschodie, č. dverí: 144

Telefón:

Blok D, 1. poschodie, č. dverí: 144