Ambulancia klinickej imunológie a alergológie DK

Lokalizácia

Poliklinika, (blok D), 1. poschodie, č. dverí 143

Kontakty

Klinika

Ordinačné hodiny

AMBULANCIA  Ambulancia klinickej imunológie a alergológie DK a OLM
LEKÁR doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD.
SESTRA Miroslava Ščepánová
Čas Ambulancia Obed Ambulancia
Pondelok 7:00 – 13:00 x 13:30 – 14:00
Utorok 7:00 – 13:00 x 13:30 – 14:00
Streda 7:00 – 13:00 x 13:30 – 14:00
Štvrtok 9:00 – 12:30 x konzília
Piatok 9:30 – 12:30 x konzília
 

Ambulancia poskytuje alergologické a imunologické vyšetrenia pre pacientov:

  • hospitalizovaných alebo dispenzarizovaných v odborných ambulanciách NÚDCH
  • odporúčaných na úzko špecializované vyšetrenia iným imuno-alergológom
  • odporúčaných na vyšetrenie vrodenej poruchy imunity
  • odporúčaných lekárom pre systémovú alergickú reakciu po potravinách, liekoch alebo poštipnutí bodavým hmyzom

Požiadavka na 1. vyšetrenie (Formulár 1)

Príprava na vyšetrenie (Pokyny)

Požiadavka na recept

Do tohoto formulára vyplňte všetky polia pre vytvorenie eReceptu na lieky a zdravotné pomôcky. Do popisu napíšte názov, gramáž a počet balení lieku, pri zdravotnej pomôcke napíšte názov, kód a počet kusov. Prostredníctvom tohto formulára môže tiež poslať požiadavku na termín kontrolného vyšetrenia a žiadosť o telefonickú konzultáciu u dispenzarizovaných pacientov.