V NÚDCH sme si pripomenuli Medzinárodný deň sestier

V Bratislave 10. mája 2024 – V Národnom ústave detských chorôb sme si dnes pripomenuli Medzinárodný deň sestier. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková  a riaditeľ nemocnice MUDr. Peter Bartoň poďakovali sestrám, asistentom, ale aj ostatným zdravotníckym pracovníkom za ich náročnú prácu. Na celom svete si tento deň pripomíname 12. mája, v deň výročia narodenia Florence Nightingaleovej, zakladateľky moderného ošetrovateľstva.

„Deň, ktorý je venovaný Vám, ktoré ste srdcom zdravotnej starostlivosti. Máte náš obdiv, pretože ste sa rozhodli nielen pre toto povolanie, ale pre celoživotné poslanie. Poslanie, pri ktorom často musíte skrývať slzy a naopak kreslíte úsmevy na tvárach ľudí. Poslanie, pri ktorom pomáhate aj v najťažších chvíľach. Ste prvým kontaktom s malým či veľkým pacientom, ktorý prichádza do ambulancie alebo nemocnice. Dennodenne preukazujete svoju profesionalitu, odbornosť, nenahraditeľnosť a empatiu pri udržaní verejného zdravia. Žijete vo svete diagnóz, na ktoré sa hľadá ten najlepší lekársky recept. A za to Vám patrí naše veľké ĎAKUJEME,“ uviedla v príhovore ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková.

,,Sestry stoja najbližšie pri lôžkach pacientov a okrem ošetrovateľskej starostlivosti sú pre nich aj veľkou oporou. Pomôžu, poradia a s porozumením a empatiou si vypočujú pacientov aj ich rodičov. Deťom, ktoré sú v nemocnici bez rodičov,  často nahrádzajú mamy.  Spolu s lekármi a ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi tak dokážeme vytvoriť špičkové tímy, ktoré našim pacientom poskytujú zdravotnú starostlivosť na najvyššej úrovni 24 hodín denne. Spätnú väzbu získavame od našich pacientov a ich rodičov v množstve poďakovaní, ktoré dostávame.  Vážené kolegyne a kolegovia, ďakujem Vám za všetko, čo robíte pre našich detských pacientov. Vážime si, že ste súčasťou kolektívu NÍUDCH, ktorý je v starostlivosti o detského pacienta jedinečný aj vďaka Vašej práci, povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH.

  1. máj, kedy si pripomíname medzinárodný deň sestier, nám dáva príležitosť upriamiť pozornosť na prínosy tohto náročného povolania, či poslania pre všetkých našich pacientov a tiež pre zdravie populácie. Dovoľte mi úprimne sa Vám poďakovať za náš prvý rok vzájomnej spolupráce – 12 mesiacov skutočne namáhavej, ale zodpovedne odvedenej činnosti na skvalitnení vysoko odbornej starostlivosti o našich najmenších pacientov. Aj z tohto miesta Vás povzbudzujem k vykonávaniu tejto nezastupiteľnej práce – povolanie sestry totiž nikdy nikto ničím nenahradí. Bez nás to jednoducho nejde,“ povedala PhDr. Mária Reichwalderová, námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo NÚDCH.

Viac článkov z kategórie