Celoústavná konferencia sestier z príležitosti Dňa sestier – Sestra v roku 2024

Pri príležitosti Dňa sestier  sa už tradične konalo aj celoústavné vzdelácie podujatie na ktorom si sestry  a aj ostatní zdravotnícky pracovníci, vymieňajú svoje odborné skúsenosti, odovzdávajú si  teoretické a praktické vedomosti, ktoré im pomôžu lepšie sa orientovať v ošetrovateľskej praxi. V zdravotníckom povolaní  je hlavnou hybnou silou tím, čo je skupina zamestnancov s rozdielnym profesijným alebo kvalifikačným pozadím, ktorí spoločne a koordinovane pracujú na splnení určitého cieľa, a tým je starostlivosť o pediatrického pacienta. A práve táto idea sa premietala v prezentovaných prednáškach. Odborná konferencia pozostávala zo 4 odborných blokov rozdelených do viacerých  medicínskych odborov.

1.blok prednášok prezentoval prácu  tímu zdravotníckych pracovníkov  v anestéziológií s rizikami a komplikáciami u detského pacienta, operačných disciplín – nového operačného riešenia v neurochirurgií, bronchoskopických indikácií, laboratórnych metód s interpretáciou predanalytických laboratórnych vyšetrení. V rámci RTG metód boli prezentované kritériá prípravy pediatrického pacienta na CT vyšetrenie.

2. blok prednášok prezentoval prácu tímu zdravotníckych pracovníkov spojených s aplikáciou obmedzovacích prostriedkov v psychiatrií, problémy a riešenie akné v detskom veku, zvýšený nárast ochorenia diabetes mellitus v dnešnej dobe, príčiny vzniku dojčeneckej koliky, kvality života mládeže s obezitou.

3.blok prednášok prezentoval prácu  tímu zdravotníckych pracovníkov ktorí popísali príčiny a dôsledky intoxikácie u pediatrického pacienta,  mozgová smrť – starostlivosť o pediatrického pacienta darcu orgánov, manipuláciu s omamnými a psychotropnými látkami v nemocničnom prostredí, manažment ošetrovateľskej starostlivosti u detí s urolitiázou.

4. blok prednášok prezentoval prácu tímu zdravotníckych pracovníkov a objasnil inhalačné techniky pri ochoreniach dýchacích ciest, nové trendy v starostlivosti o detského onkologického pacienta v dennom stacionári, starostlivosť o pacienta pri strelnom poranení – manažment starostlivosti.

Odborná konferencia bola spojená s veľmi plodnou diskusiou, ktorú viedli koordinátori jednotlivých blokov,  zameranou na zlepšenie zdravotníckej praxe, ozrejmila niektoré kľúčové otázky vyplývajúce  z prezentovaných tém.

Viac článkov z kategórie