Úrazy na trampolíne môžu byť nebezpečné

Galéria

V Bratislave 14. júna 2022- Lekári Národného ústavu detských chorôb upozorňujú na zvýšené riziko úrazov na trampolínach. V mesiacoch apríl a máj ošetrili na Oddelení urgentného príjmu už 100 detí s úrazom na trampolíne. Z nich 30 detí utrpelo zlomeniny, 9 detí komplikované zlomeniny s nutnosťou operačnej liečby.

Vývoj počasia nasvedčuje tomu, že tieto úrazy  budú pribúdať. V teplom počasí deti trávia von viac času a hrozí viac zranení. Stáva sa, že počas víkendu za pekného počasia lekári ošetria aj 12 – 14  detí s úrazom na trampolíne.

,,Najčastejšie sme ošetrovali deti v predškolskom alebo mladšom školskom veku, najmladšie z detí naraz  nemajú ani dva roky,“ povedal MUDr. Marcel Brenner, primár OUP Národného ústavu detských chorôb. Časté sú zlomeniny predlaktia, lakťa alebo predkolenia, ale aj stavcov a úrazy hlavy neraz aj so zakrvácaním do mozgu.

Zvlášť nebezpečné je, ak sa malé deti hrajú na trampolíne bez dozoru rodičov alebo len v sprievode starších súrodencov. Tiež, ak naraz skáče na trampolíne viac detí vrátane najmenších, ktorým chýba stabilita aj pri samotnom chodení. Tento fakt potvrdzujú aj vážne úrazy najmenších detí.

Trampolína je zábavný prostriedok a pri jej používaní sa treba oboznámiť a dôsledne dodržiavať odporúčania a obmedzenia dané výrobcom a prevádzkovateľom. Lekári upozorňujú aj na zvýšené nebezpečenstvo, ak na trampolíne súčasne skáču deti a dospelí, prípadne malé deti spolu s veľkými. ,,Dieťa padajúce po odraze nadol je ťahané smerom dolu gravitačnou silou. A zároveň rodič alebo staršie dieťa skočí na trampolínu a odráža sa nahor. Tieto proti sebe pôsobiace sily majú často za následok to, že dochádza k zlomeninám, mnohokrát komplikovaným,“ hovorí MUDr. Martin Lindák, lekár Kliniky detskej chirurgie LF UK a NÚDCH a ďalej dopĺňa: „Nebezpečné sú tiež trampolíny nedostatočne ochránené sieťou, kedy dieťa môže vyletieť z trampolíny a dopadnúť na tvrdý a ostrý povrch, napríklad obrubník alebo dlažbu. Vtedy ošetrujeme okrem zlomenín aj tržné rany, “  dodáva Martin Lindák.

,,Podľa dostupných údajov zo zahraničných zdrojov rizikovou skupinou sú aj deti s nadváhou a oslabenou svalovou hmotou, ktoré si horšie riadia celkový pohyb na trampolíne. Rovnako viaceré práce poukazujú na riziko poškodenia rastových platničiek,  nakoľko sa pri zlomeninách predkolenia lomná línia nachádza v oblasti rastovej platničky,“ doplnil Marcel Brenner.

 

Viac článkov z kategórie