Medzinárodný deň sestier

Galéria

V Bratislave 12. mája 2022 – V Národnom ústave detských chorôb sme si dnes pripomenuli Medzinárodný deň sestier. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a riaditeľ nemocnice, MUDr. Peter Bartoň, poďakovali sestrám, asistentom, ale aj ostatným zdravotníckym pracovníkom za ich náročnú prácu a nasadenie počas pandémie ochorenia COVID – 19.  Na celom svete si tento deň pripomíname 12. mája, v deň výročia narodenia Florence Nightingaleovej, zakladateľky moderného ošetrovateľstva.

„Florence Nightingaleová sa preslávila v období Krymskej vojny, v ktorej sa dokonale ukázali všetky vlohy, aké by sestra mala mať. Okrem citu pre starostlivosť, snahy o zlepšenie prostredia či určitej metodickosti pri práci ukázala aj ohromnú odvahu. Rovnakú, akú ako sestry preukazujú každý deň pri svojich pacientoch, akú preukázali v rámci pandémie ochorenia COVID-19 a akú budú musieť zrejme preukazovať v rámci starostlivosti o utečencov z Ukrajiny. A práve za túto nezvyčajnú odvahu si zaslúžia počuť ďakujem od nás všetkých,“ uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

,,Máme za sebou veľmi náročné obdobie, počas ktorého sa celý svet vrátane Slovenska, musel vysporiadať s pandémiou ochorenia – COVID – 19. A dotklo sa to aj vašej práce – veci, ktoré boli dovtedy náročné, sa stali ešte náročnejšie.  Vznikli nové pracoviská a viac sestier sme potrebovali postaviť do služieb. Vďaka vašej pracovitosti, obetavosti a empatii sme toto náročné obdobie zvládli. A spolu s nami to hovoria aj tí najpovolanejší – samotní pacienti a ich rodičia v množstve poďakovaní za vašu prácu. Dovoľte mi v mene svojom aj v mene vedenia NÚDCH poďakovať vám za všetko, čo robíte pre našich detských pacientov a zaželať vám pevné zdravie, pohodu, šťastie a spokojnosť v profesijnom aj osobnom živote,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH.

Práca sestier je krásna a náročná zároveň. A zároveň iná s detským pacientom v porovnaní s dospelým človekom. Je rozmanitejšia a posúva sestru v poznaní a empatickom prístupe úplne inde ako pri dospelom pacientovi. Musia mať iné zručnosti a vedomosti  aj z vývinovej psychológie. ,,Odmenou im je detská bezprostrednosť a úsmev dieťaťa, ktorému pomohli. Práca na našich pracoviskách, kde liečime najvážnejších pacientov, ich profesionálne veľmi rýchlo posúva vpred. Od našich sestier, ktoré z rodinných dôvodov museli odísť, vieme, že s tým, čo sa naučili v našej nemocnici, sa mohli kedykoľvek a kdekoľvek vrátane špičkových zahraničných pracovísk postaviť k lôžku pacienta.  A nemali žiaden problém. U nás mnohé sestry pracujú v priemere 20 rokov a veľa je takých, ktoré tu odpracovali celý profesijný život,“  povedala PhDr. Tatjana Belcáková, námestníčka pre ošetrovateľstvo NÚDCH a poďakovala sestrám, asistentom aj kolegom iných zdravotníckych povolaní za všetko, čo robia pre pacientov a NÚDCH.

 

Viac článkov z kategórie