Učebňa klinických chirurgických zručností pomôže budúcim lekárom

V Bratislave 10. novembra 2023Klinika detskej chirurgie (KDCH) Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) a Národného ústavu detských chorôb  (NÚDCH)  má novú učebňu chirurgických klinických zručností. Slúžiť bude  všetkým študentom  3. až 6. ročníka LF UK v Bratislave. Tento užitočný projekt vznikol vďaka spolupráci občianskeho združenia „DETSKÁ CHIRURGIA – OZ SLNIEČKO NA CESTE!“, Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH a Ústavu medicínskeho vzdelávania a simulácií (Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave).

,,Otvorenie tohto simulačného centra považujem za mimoriadne dôležitý akt pre výučbu študentov medicíny, ale i mladých lekárov v rámci špecializačného štúdia chirurgických disciplín. Práve klinická výučba  chirurgických zručností je asi najväčšou slabinou nášho vzdelávania. Jednoducho máme málo možností vykonávať šitie rán a iných zručností priamo u pacientov. Práve výučba v tejto modernej forme vie skvele pripraviť študentov na ich vstup do ich reálneho lekárskeho života,“ povedal prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM, dekan LF UK v Bratislave.

,,V novej učebni si môžu študenti vyskúšať a natrénovať základné chirurgické zručnosti na modeloch a trenažéroch. Vďaka novej modernej forme vzdelávania sa vedia lepšie pripraviť na budúcu náročnú prax bez stresu a obáv. Nácvik na trenažéroch a práca s chirurgickými nástrojmi tak môžu prebiehať  v pokojnom prostredí pod dohľadom skúsených pedagógov rovnako, ako je to štandardom aj v zahraničí. Jednotlivé zručnosti si môžu nacvičovať na 12 individuálnych pracoviskách,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval občianskemu združeniu „DETSKÁ CHIRURGIA – OZ SLNIEČKO NA CESTE!“, Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH  a Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

,,Ústav medicínskeho vzdelávania a simulácií LF UK otvára už piate detašované pracovisko. V priestoroch ústavu sa vzdeláva týždenne okolo 1000 študentov využívajúc simulačnú výučbu na simulátoroch a modeloch, ktorá je modernou a súčasne už neodmysliteľnou formou výučby na lekárskych fakultách. Nová učebňa predstavuje významný krok k rozšíreniu výučby práve na chirurgické zákroky u detských pacientov, ktoré sme doteraz nemohli študentom poskytnúť, zdôrazňuje MUDr. Silvia Hnilicová, PhD., prednostka Ústavu medicínskeho vzdelávania a simulácií LFUK.

Učebňa chirurgických klinických zručností bude fungovať na podobnom princípe ako trenažér v autoškole. Budúci lekári musia po skončení štúdia medicíny ovládať základné chirurgické zručnosti ako napríklad vyšetrenie brucha, šitie rán, obväzovú techniku, naprávanie zlomenín, vykonanie hrudnej drenáže, zavádzanie cievky do močového mechúra a podobné. Z etických dôvodov nie je možné učiť sa  všetky tieto výkony na  detských pacientoch. Preto je veľmi dôležité, aby sa medici mohli na takúto prax náležite pripraviť na modeloch a trenažéroch Učebňa bude umiestnená priamo v priestoroch Kliniky detskej chirurgie LF UK, NÚDCH. Bude v nej 12 individuálnych pracovísk, kde sa medici budú zoznamovať s jednotlivými chirurgickými nástrojmi a budú sa učiť ošetrovať a šiť rany na umelej koži. Medici budú mať k dispozícii ďalej vysoko sofistikované trenažéry na vyšetrenie brucha, zavádzanie cievky do močového mechúra, zavádzanie hrudnej drenáže a prístroj na výučbu základov laparoskopie.

,,Vzdelávanie a nadobúdanie praktických zručností sú kľúčovými oblasťami, ktoré medici potrebujú pri svojej každodennej práci. Doba  ide  míľovými krokmi dopredu a práve takáto učebňa prispeje k lepšej príprave budúcich lekárov, hovorí riaditeľka OZ DETSKÁ CHIRURGIA –SLNIEČKO NA CESTE! Lenka Tašková Valicová

 

Viac článkov z kategórie