LIEČBA BLIŽŠIE K PACIENTOVI

V Bratislave 6. novembra 2023 – Prvá agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) pre  pre detských onkologických pacientov v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) má za sebou už viac ako 150 návštev detí v rodinnom prostredí. Svoju činnosť zahájila v júli 2022. Liečba sa tak ešte viac priblížila k deťom a ich rodinám. Najskôr to boli návštevy pacientov v aktívnej liečbe z Bratislavy, neskôr Bratislavského kraja a dnes navštevujú aj pacientov z Nitry, Levíc a iných miest s dojazdom do dvoch hodín.

,,Tento úspech je založený na synergickej spolupráci našej nemocnice  s neziskovou organizáciou Deťom s rakovinou, ktorá zabezpečila prístrojové vybavenie, auto a pomohla s rekonštrukciou priestorov, čím výrazne prispela k vytvoreniu ADOS. Nemocnica poskytuje zdravotnícke a personálne zázemie,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval výjazdovým sestrám za náročnú prácu priamo v rodinách pacientov, n.o. Deťom s rakovinou a všetkým sponzorom a podporovateľom za pomoc pri spustení ADOS

,,ADOS je jedna z možností poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom na našej klinike – liečime ich na oddelení, ambulantne, v dennej klinike a navštevujeme ich v domácom prostredí.  Keď príde nový pacient, počas hospitalizácie začneme liečbu a spolu s rodinou vytvoríme plán, pretože liečba onkologických ochorení je beh na dlhé trate. Pre rodiny pacientov s rizikovou  onkologickou diagnózou, mimoriadne dlhou a náročnou liečbou, imobilných, s oslabenou imunitou a iných, je veľmi náročné chodiť s deťmi do nemocnice. Dnes ich už vieme za presne stanovených podmienok ošetriť v domácom prostredí,“ hovorí prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie (KDHaO) LF UK a NÚDCH.

Výjazdové sestry nosia so sebou prenosné analyzátory a brašnu so zdravotníckym materiálom, ktorý potrebujú k výjazdu. Váha brašny a analyzátorov je dokopy asi 30 kg.

V domácom prostredí deťom odoberú krv, analyzátormi vyšetria krvný obraz a biochemické parametre. Výsledok poznajú do 10 minút.  V závažnejších stavoch s potrebou vysokej presnosti odoberú pacientom krv, v skúmavke ju prinesú do nemocnice, kde sa laboratórne vyšetrí.  Tieto deti tiež často potrebujú transfúzie, tie musia absolvovať v nemocnici, ale tým, že sestra urobí odbery a personál všetko pripraví vopred, dokážu  výrazne skrátiť čas v nemocnici počas transfúzie.

,,Rodičia sú nadšení, veľmi im to uľahčí neľahkú situáciu a každý z našich pacientov by takúto službu uvítal. Nemusia prísť do nemocnice, čakať na vyšetrenia. Rodiny s chorými deťmi sa môžu venovať svojmu zaužívanému režimu. Rodičia si veľmi pochvaľujú, že deti sú v menšom strese a napätí a aj náročnejšie a bolestivé výkony v domácom prostredí zvládajú lepšie v porovnaní s návštevou nemocnice. S rodinami sa poznáme a vždy sa potešia, keď nás vidia,“ hovorí Mgr. Veronika Mičietová, výjazdová sestra KDHaO LF UK a NÚDCH.

,,Za týmito rodinami sa skrýva veľa príbehov, často je v rodine viac detí, o ktoré sa treba postarať a zabezpečiť pre ne dozor počas návštevy nemocnice. Mnohí nemajú autá a musia zorganizovať cestu sanitkou. Na dennej klinike im odoberieme materiál, čakajú na výsledky a následne sa navrhuje ďalší postup liečby, čo trvá aj celé dopoludnie. Tým, že prídeme za nimi a vyšetríme v domácom prostredí, majú o starosť menej a ľahšie sa im organizuje celý režim rodiny,“ hovorí Mgr. Lucia Kostická, vedúca sestra KDHaO LF UK a NÚDCH s tým, že túto službu by chceli v budúcnosti nielen rozšíriť, napríklad, aby súčasťou výjazdov bola aj sociálna sestra, či fyzioterapeut

Viac článkov z kategórie