Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Michal Palkovič navštívil Národný ústav detských chorôb

Galéria

V Bratislave 27. apríla 2023 – Spolu s riaditeľom nemocnice MUDr. Petrom  Bartoňom  a vedením Kliniky detskej psychiatrie (KDP) LF UK a NÚDCH si pozreli denný stacionár pre pacientov s poruchami príjmu potravy. Stacionár bol podporený sumou  250 000,- EUR z kapitálových výdavkov Ministerstva zdravotníctva SR zo 650 000 Eur určených  pre Kliniku detskej psychiatrie.

Novým pracoviskom štátneho tajomníka Michala Palkoviča previedla prednostka KDP, doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD. ,,Rád som si pozrel toto nové moderné pracovisko a videl som, že deti sa tu cítia naozaj veľmi dobre. Budem plne súčinný pri ďalšom rozvoji Kliniky detskej psychiatrie,“ povedal MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD. MHA, MPH.

,,Pacienti s poruchami príjmu potravy – mentálnou anorexiou a mentálnou bulímiou po hospitalizácii pokračujú v intenzívnej liečbe v prirodzenom prostredí s menšou emočnou záťažou pre dieťa aj rodinu,“ ocenil prínos nového pracoviska špecializovanej ambulantnej detskej psychiatrickej starostlivosti MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH.

Byť s rovesníkmi má veľkú silu
,,Pri niekoľko týždňových hospitalizáciách dochádza k prerušeniu vzťahov pacienta s jeho širšou rodinou, kamarátmi a spolužiakmi. Prerušia sa aj jeho mimoškolské aktivity, ktoré by inak nebolo potrebné prerušovať. Návrat po dlhej – niekoľkotýždňovej hospitalizácii býva následne často pre dieťa aj jeho okolie veľmi náročný a plný napätia pri opätovnom začleňovaní sa do vzťahov a aktivít.  Niekedy je aj plný sklamania zo zmenných rovesníckych vzťahov a zmeškaných udalostí, ktorých sa deti pre dĺžku pobytu v nemocnici nezúčastnili. Liečba formou denného stacionára je pre dieťa menšou emočnou záťažou z nevyhnutnosti separácie, a tým, že časť stravovania prebieha aj doma, rodina je oveľa viac zúčastnená na liečbe. Intenzívnejšie zapojenie rodiny a nadobudnutie znalostí, ako môžu svojmu dieťaťu v náročných situáciách pomôcť, je nesmierne dôležité aj pre obnovenie pocitu kompetentnosti a sebavedomia rodiča,“ povedala doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD., prednostka KDP LF UK a NÚDCH.

,,Cítime posun pozitívnym smerom a optimizmus.  Vidíme, že deti sa v stacionári cítia veľmi dobre a medzi rovesníkmi, ktorí bojujú s rovnakými problémami, sa im oveľa lepšie darí zvládať náročnú liečbu. Byť s rovesníkmi má veľkú silu,“  povedala MUDr. Zuzana Matzová, PhD., lekárka KDP.

Okrem intenzívnej liečby detí s diagnózami porúch príjmu potravy (PPP) nové pracovisko poskytuje tiež pravidelné edukácie, podporné skupiny a rodinné poradenstvo pre pacientov a rodinných príslušníkov. Pomáha tak urýchliť liečebný proces a predchádzať destabilizácii zdravotného stavu pacientov.

Viac článkov z kategórie