Srdečne blahoželáme

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky prezidentka Zuzana Čaputová udelila štátne vyznamenania významným osobnostiam. Pribinov kríž I. triedy si na slávnostnom ceremoniáli v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave prevzala aj prof., MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb za mimoriadne zásluhy v oblasti zdravotníctva. Srdečne blahoželáme!

Viac článkov z kategórie