Správa dňa (posledná aktualizácia 30.3.2023)

Radi Vám pomôžeme: +421 (0) 2 59371516

V Národnom ústave detských chorôb naďalej poskytujeme zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu.

Milí rodičia, je vaše dieťa choré? Viac informácii nájdete tuhttps://pediatridetom.sk/

Detské kardiocentrum (DKC) bolo presťahované, ak potrebujete objednať dieťa do kardiologickej ambulancie viac informácii nájdete tu: https://www.detskekardiocentrum.sk/ .

Vážení rodičia, dovoľujeme si vás upozorniť na potrebu výmenných lístkov pri návšteve špecializovaných ambulancií NÚDCH.

Ambulantná zdravotná starostlivosť

Plánovanú ambulantnú starostlivosť poskytujeme v plnom rozsahu a nie je potrebné prichádzať na vyšetrenia s negatívnym testom na ochorenie COVID – 19. Pri respiračných príznakoch dieťaťa  je potrebné kontaktovať ošetrujúceho lekára dieťaťa, ktorý zhodnotí nevyhnutnosť prezenčného vyšetrenia a rozhodne o ďalšom postupe.

V prípade, že sprevádzajúcej osobe alebo dieťaťu bola nariadená izolácia alebo karanténa, bezodkladne o týchto skutočnostiach informujte poskytovateľa zdravotnej starostlivosti!

Ambulantná pohotovostná služba (APS)

Pacienti, ktorí budú v triediacej ambulancii OUP smerovaní na vyšetrenie do APS rovnako nepotrebujú test na ochorenie COVID – 19.

V interiéri  je povinné používanie respirátorov (minimálne FFP2). Výnimku majú osoby do 6 rokov veku, osoby so závažným postihnutím autistického spektra, závažným sluchovým postihnutím.


Plánované hospitalizácie

U pacientov s plánovanou hospitalizáciou nebude vyžadovaný test na ochorenie COVID – 19. Pacienti s potrebou predoperačného vyšetrenia musia mať v jeho závere okrem iného uvedené, že sú bez prejavov akútnej respiračnej infekcie.

Akútne hospitalizácie

Pri akútnych hospitalizáciách o testovaní rozhodne ošetrujúci lekár.

Testovanie hospitalizovaných pacientov formou PCR testov bude len u príznakových pacientov, o čom rozhodne ošetrujúci lekár.

Návštevy na lôžkových pracoviskách sú povolené. Test na ochorenie COVID – 19 nie je potrebný, ale vyžaduje sa dôsledné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu.

Radi vám pomôžeme, v prípade otázok nás kontaktuje na tel. čísle 02/593 71 516

https://korona.gov.sk

Dôležitá je pre nás bezpečnosť pacientov, zamestnancov a rovnako sprevádzajúcich rodičov, preto sme v súvislosti s ochorením COVID – 19 prijali viaceré režimové opatrenia a žiadame vás o dôsledné dodržiavanie nasledovných opatrení:

  • dodržiavať zásadu R – O – R (respirátor, odstup, ruky). Prosíme o dôslednú dezinfekciu  rúk pri vstupe do nemocnice a naďalej platí používanie respirátorov bez výdychového ventilu(minimálne FFP2)
  • prosíme dodržiavať čas, na ktorý je dieťa do ambulancie objednané

V Národnom ústave detských chorôb liečime pacientov z celého Slovenska. Dodržiavaním dôsledného prekrytia dýchacích ciest chránite seba aj ostatných. Ďakujeme.  

Ďakujeme, robíme to pre bezpečnosť nás všetkých!

ROR