Správa dňa (posledná aktualizácia 2.6.2023)

Radi Vám pomôžeme: +421 (0) 2 59371516

Milí rodičia, je vaše dieťa choré? Viac informácii nájdete tuhttps://pediatridetom.sk/

Detské kardiocentrum (DKC) bolo presťahované, ak potrebujete objednať dieťa do kardiologickej ambulancie viac informácii nájdete tu: https://www.detskekardiocentrum.sk/ .

Ambulantná zdravotná starostlivosť

Vážení rodičia, dovoľujeme si vás upozorniť na potrebu výmenných lístkov pri návšteve špecializovaných ambulancií NÚDCH.  Apelujeme na dodržiavanie času, na ktorý je dieťa do ambulancie objednané.

Ambulantná pohotovostná služba (APS)

V prípade, že sprevádzajúcej osobe alebo dieťaťu bola nariadená izolácia alebo karanténa, bezodkladne o týchto skutočnostiach informujte poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Pri respiračných príznakoch dieťaťa (napríklad kašeľ, teplota, kýchanie, bolesť hrdla a iné) je potrebné najprv kontaktovať ošetrujúceho lekára dieťaťa, ktorý zhodnotí nevyhnutnosť prezenčného vyšetrenia a rozhodne o ďalšom postupe.

Hospitalizácie

Pacienti s potrebou predoperačného vyšetrenia musia mať v jeho závere okrem iného uvedené, že sú bez prejavov akútnej respiračnej infekcie.

Testovanie hospitalizovaných pacientov bude indikované len u pacientov s príznakmi akútneho respiračného ochorenia, o čom rozhodne ošetrujúci lekár daného pacienta.

Návštevy na lôžkových pracoviskách sú povolené. Pri návštevách je odporúčané prekrytie horných dýchacích ciest.

Dôležitá je pre nás bezpečnosť pacientov, sprevádzajúcich osôb a zamestnancov. S Vašou pomocou, pri vykonaní dôslednej dezinfekcie rúk pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia, dodržiavaní dostatočnej vzdialenosti medzi osobami a pri správnom prekrytí horných dýchacích ciest v situácii, kedy je to odporúčané, to bude veľmi jednoduché.

Radi vám pomôžeme, v prípade otázok nás kontaktuje na telefónnom čísle 02/593 71 516.

V Národnom ústave detských chorôb liečime pacientov z celého Slovenska.

Ďakujeme, robíme to pre bezpečnosť nás všetkých!

 

ROR