Správa dňa

OZNAM

V súčasnosti prebiehajú rekonštrukčné práce v bloku E, výťah č. 14 bude vyhradený na stavebné práce.  Prosíme o zvýšenú opatrnosť a dohľad nad deťmi. Za vzniknuté obmedzenia a hlučnosť sa ospravedlňujeme. Ďakujeme,  robíme to pre Vás.

PN pre rodičov/sprevádzajúce osoby 

Počas pobytu rodiča/sprievodcu hospitalizovaného dieťaťa, je možné požiadať o e-PN, ktorú vybavíte u ošetrujúceho lekára na danom oddelení/klinike, na ktorej je dieťa hospitalizované.

Radi Vám pomôžeme: +421 (0) 2 59371516

Milí rodičia, je vaše dieťa choré? Viac informácii nájdete tuhttps://pediatridetom.sk/

Detské kardiocentrum (DKC) bolo presťahované, ak potrebujete objednať dieťa do kardiologickej ambulancie viac informácii nájdete tu: https://www.detskekardiocentrum.sk/.

Ambulantná zdravotná starostlivosť

Vážení rodičia, dovoľujeme si vás upozorniť na potrebu výmenných lístkov od všeobecného lekára  pri návšteve špecializovaných ambulancií NÚDCH, bez výmenného lístka nebudú pacienti vyšetrení.  V opačnom prípade bude zdravotná starostlivosť poskytnutá len pacientom v akútnom stave.

Apelujeme na dodržiavanie času, na ktorý je dieťa do ambulancie objednané. Zároveň, by sme vás chceli poprosiť o aktualizáciu osobných údajov pri zmene  priezviska, adresy, tel. čísla zákonného zástupcu, zmene zdravotnej poisťovne.

Ambulantná pohotovostná služba (APS)

V prípade, že sprevádzajúcej osobe alebo dieťaťu bola nariadená izolácia alebo karanténa, bezodkladne o týchto skutočnostiach informujte poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Pri respiračných príznakoch dieťaťa (napríklad kašeľ, teplota, kýchanie, bolesť hrdla a iné) je potrebné najprv kontaktovať ošetrujúceho lekára dieťaťa, ktorý zhodnotí nevyhnutnosť prezenčného vyšetrenia a rozhodne o ďalšom postupe.

Hospitalizácie

Pacienti s potrebou predoperačného vyšetrenia musia mať v jeho závere okrem iného uvedené, že sú bez prejavov akútnej respiračnej infekcie.

Testovanie hospitalizovaných pacientov bude indikované len u pacientov s príznakmi akútneho respiračného ochorenia, o čom rozhodne ošetrujúci lekár daného pacienta.

Návštevy na lôžkových pracoviskách sú povolené. Pri návštevách je odporúčané prekrytie horných dýchacích ciest.

Dôležitá je pre nás bezpečnosť pacientov, sprevádzajúcich osôb a zamestnancov. S Vašou pomocou, pri vykonaní dôslednej dezinfekcie rúk pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia, dodržiavaní dostatočnej vzdialenosti medzi osobami a pri správnom prekrytí horných dýchacích ciest v situácii, kedy je to odporúčané, to bude veľmi jednoduché.

Radi vám pomôžeme, v prípade otázok nás kontaktuje na telefónnom čísle 02/593 71 516.

Kľúče OD WC pre imobilných pacientov, ktoré sa nachádza na prízemí  v bloku B (pri bufetoch v hale návštev),  si vyžiadajte  v pokladni vo vestibule polikliniky.

Zázemie na manipuláciu s lôžkom pre imobilných pacientov sa nachádza na 1. poschodí v poliklinike. V karte RDG sú na vyžiadanie k dispozícii zdravotnícke pomôcky

Z dôvodu rekonštrukcie pracovísk nemocnice prosíme návštevníkov nemocnice o zvýšenú opatrnosť a rodičov a sprevádzajúce osoby o zvýšený dozor nad deťmi. Ospravedlňujeme sa za znížený komfort. Ďakujeme, robíme to pre vás.

V Národnom ústave detských chorôb liečime pacientov z celého Slovenska.

Ďakujeme, robíme to pre bezpečnosť nás všetkých.

 

ROR