Slabinový pruh operujú novou metódou

Galéria

Lekári Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) operujú malých pacientov s vrodeným slabinovým pruhom novou metódou. Nová minimálne invazívna operačná metóda zároveň umožňuje revíziu čreva a druhej slabiny a tak je aj prevenciou neskoršej manifestácie druhostrannej hernie. Operácia slabinovej prietrže je najčastejšou chirurgickou operáciou v detskom veku.
,,Som veľmi rád, že lekári Kliniky detskej chirurgie LF UK a NÚDCH po vzore zo zahraničia operujú touto metódou aj našich pacientov. Je to bezpečná alternatíva otvoreného prístupu v slabine a okrem zdravotných benefitov prináša tiež excelentný kozmetický efekt – nie je viditeľná žiadna jazvička alebo vpich,“ ocenil benefity MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH.
,,PIRS je veľmi jednoduchá a účinná laparoskopická metóda, pri ktorej dieťa nemá viditeľné jazvy. Jediný malý rez (cca 5 mm) je v pupku, ktorým zavedieme kameru do brušnej dutiny, skontrolujeme črievka a zobjektivizujeme vrodený defekt. Počas výkonu vieme kamerou skontrolovať prítomnosť hernie (pruhu) aj na druhej strane a defekt hneď zoperovať, čo pri pôvodnej otvorenej metóde nebolo možné,“ hovorí MUDr. Lenka Fedorová, PhD., lekárka KDCH s tým, že niekedy sa u dieťaťa tento vrodený defekt klinicky manifestuje len na jednej strane a až po určitom čase sa môže objaviť aj na druhej strane. Lekári tak môžu obidva slabinové pruhy zoperovať naraz cez jeden malý rez v pupku. Ďalší priebeh operácie je tiež veľmi šetrný: ,,Pomocou ihly so šijacím materiálom, ktorú vedieme v slabine cez brušnú stenu, obšijeme vrodený defekt. Žiadne ďalšie inštrumenty nie sú potrebné. Po operácii nám tak ostane len vpich po ihle, ktorý bude po zahojení neviditeľný a malá jazvička schovaná v pupku,“ doplnila doktorka Fedorová.
PIRS – (percutaneous internal ring suturing) ako minimálne invazívna (laparoskopická) operačná metóda plastiky vrodeného slabinového pruhu sa vo všetkých dostupných zahraničných štúdiách preukazuje ako bezpečná alternatíva klasického otvoreného prístupu v slabine. Túto metódu v odbornom lekárskom časopise popísal prof. Dariusz Patkowski, Wroclaw, Poľsko. Úspešne sa používa na popredných klinikách detskej chirurgie na celom svete. ,,Chodíme sa učiť od tých najlepších,“ uviedol doc. MUDr. Jozef Babala, PhD., prednosta KDCH LF UK a NÚDCH a ďalej doplnil: ,,Mnohoročný osobný vzťah na odbornom poli s prof. Patkowským, ktorý zaškolil aj MUDr. Lenku Fedorovú, PhD. do PIRS metodiky, je ďalším prínosom pre detského pacienta v Národnom ústave detských chorôb.“

Viac článkov z kategórie