Ďakujeme za pomoc pre detskú onkológiu a psychiatriu

Galéria

V Bratislave 23. novembra 2022 – Národný ústav detských chorôb navštívili predstavitelia spoločnosti UniCredit Bank, ktorá najväčšiu detskú nemocnicu v strednej Európe a na Slovensku dlhodobo podporuje. Práve včera sa Jakub Dusílek, CEO a generálny riaditeľ, spolu s Marcom Iannacconem, General Managerom a Jaroslavom Habom, riaditeľom pobočky zahraničnej banky UniCredit Bank zúčastnili prehliadky zmodernizovaných priestorov detskej onkológie, kde dokonca jedna izba nesie názov UniCredit Bank. Prehliadli si aj priestory novučkého Psychiatrického stacionára pre deti s poruchami príjmu potravy.

MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH srdečne privítal –  Jakuba Dusílka, CEO a generálneho riaditeľa UniCredit Bank,  Marca Iannacconeho, generálneho manažéra, Jaroslava Haba, člena predstavenstva a riaditeľa pobočky zahraničnej banky UniCredit Bank na Slovensku, a ďalších predstaviteľov spoločnosti a poďakoval za dlhodobú podporu nemocnice. ,,Veľmi si vážime a ďakujeme za každú pomoc. Aj keď sa niekedy môže zdať, že je to kvapka v mori, keď sa spoja, dokážeme vytvoriť veľké veci.  Aj vďaka vašej podpore sa nám podarilo zmodernizovať Kliniku detskej hematológie a onkológie(KDHaO)  LF UK a NÚDCH, vybudovať Dennú kliniku, ktorá je súčasťou KDHaO a naposledy ste podporili vybudovanie Psychiatrického stacionára pre deti s poruchami príjmu potravy,“ ocenil pomoc MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH.

UniCredit a Nadácia Markíza pomáhajú spoločne z asignácie dane už 8 rokov. Medzi najvýznamnejšie projekty pre celé Slovensko, pri ktorých stáli  ako ako partner – patria vybudovaná Denná klinika na detskej onkológii v Bratislave, zmodernizované izby na detskej onkológii,   modernizácia Kliniky detskej psychiatrie v Bratislave a  nedávno sme boli pri otvorení Psychiatrického stacionára pre deti s poruchami príjmu potravy v NUDCH.

,,Tak ako sme kedysi začali medzi prvými pomáhať detskej onkológii, pridávali sa ďalší, či už s nami alebo nezávisle od nás. Aj vďaka tomu detská onkológia vyzerá dnes úplne inak, ako na začiatku našej podpory. S príchodom pandémie sme sa začali venovať aj téme detského duševného zdravia a stáli sme pri vybudovaní  Denného psychiatrického stacionára. Spoločne s Nadáciou Markíza sme prispeli na uvedené kliniky NÚDCH sumou viac ako 220 000 Eur a v pomoci pokračujeme aj naďalej,“  uviedol Jakub Dusílek, generálny riaditeľ UniCredit Bank.

 

Klinikou detskej hematológie a onkológie návštevu previedla prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., prednostka kliniky a zároveň poďakovala za dlhoročnú podporu kliniky. Na záver návštevy nasledovala prehliadka novovybudovaných priestorov  Psychiatrického stacionára pre deti s poruchami príjmu potravy, ktorými hostí previedla doc., MUDr. Jana Trebaticá, PhD., prednostka Kliniky detskej psychiatrie(KDP)  LF UK a NÚDCH a MUDr. Zuzana Matzová, PhD., lekárka KDP.

 

 

Viac článkov z kategórie