Psychiatrický stacionár pre deti zameraný na liečbu porúch príjmu potravy

Kontaktné informácie:
Recepcia Psychiatrického stacionára pre liečbu PPP: 02/593 71 709, 0905 489 007

Psychiatrický stacionár pre deti so zameraním na liečbu porúch príjmu potravy (PPP) je zariadenie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore detská psychiatria zameraný na liečbu porúch príjmu potravy (mentálna anorexia a mentálna bulímia), vrátane sprievodných psychických porúch. Pacientov s diagnózou PPP bude indikovať/odosielať na liečebný pobyt do stacionára detský psychiater, buď po absolvovaní hospitalizácie alebo priamo z ambulancie, pokiaľ si ich stav nebude vyžadovať hospitalizáciu.

Liečba v stacionári prebieha denne v čase od 7.00-15.00. Dĺžka pobytu v stacionári je individuálne nastavovaná podľa potreby pacienta, môže byť až v rozsahu 3 mesiacov. Terapeutický plán sa nastavuje individuálne pre každého pacienta. Pozostáva z individuálnych a skupinových terapií, edukácie pre pacientov a rodičov, podporných skupín pre rodinných
príslušníkov, rodinného poradenstva a terapie. Súčasťou sú arteterapeutické a ergoterapeutické aktivity, prípadne regulované pohybové aktivity, rehabilitácia, spoločná príprava jedál a stravovanie vrátane nácviku stravovania s rodinou. Školopovinné deti majú  zabezpečenú školu. Počet detí v stacionári je stanovený na 10-12.

Personál stacionára je zložený z odborníkov: detský psychiater, stredný zdravotný personál, klinický psychológ – psychoterapeut, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, nutričný terapeut.
Liečba formou denného stacionára je pre dieťa menšou emočnou záťažou bez separácie od rodiny a rovesníkov, a keďže časť stravovania prebieha aj doma, rodina je oveľa viac zúčastnená procesu liečby. Intenzívnejšie zapojenie rodiny a nadobudnutie znalostí ako môžu rodičia svojmu dieťaťu v náročných situáciách pomôcť, je nesmierne dôležité pre obnovenie pocitu kompetentnosti a sebavedomia rodiča.

Dokumenty na stiahnutie: