Pre deti s onkologickými ochoreniami sa budú lieky pripravovať technologicky modernejšie

Galéria

Medzinárodný deň detskej rakoviny si Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) a  Klinika detskej hematológie a onkológie NÚDCH v Bratislave pripomenuli slávnostným otvorením modernej prípravovne liečby pre detských pacientov. Vďaka neziskovej organizácii Deťom s rakovinou a ich darcom sa opäť podarilo zmodernizovať priestory kliniky a priblížiť sa tak svetovým štandardom pre bezpečnú prípravu a podávanie liekov.

Realizácia špecializovaného pracoviska v NÚDCH na prípravu chemoterapie pre detských onkologických pacientov je veľmi potrebná a bude prínosom pre lekárov, farmaceutov aj samotných pacientov,“ uviedol otvorenie prípravovne MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH – minister zdravotníctva SR.

Predpísaná liečba sa podáva podľa štandardných protokolov, a  jej príprava bola doposiaľ realizovaná farmaceutmi priamo na klinike detskej onkológie.  Zmodernizované  a rozšírené priestory a rovnako nové biohazardy – boxy na aseptickú prípravu parenterálnych liekov – zvýšia bezpečnosť celého procesu prípravy liekov.

,,Vždy nás veľmi teší, keď pre našich pacientov môžeme zvýšiť komfort a bezpečnosť liečby.  V spolupráci nemocnice s našimi partnermi sa nám podarilo zmodernizovať a  rozšíriť priestory Nemocničnej lekárne a technologicky pomôcť zvýšiť štandard prípravy parenterálnych liekov pre našich malých onkologických pacientov a iných pacientov podľa požiadaviek lekárov“, ocenil prínos novej prípravy liekov MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval Deťom s rakovinou n.o,  Nadačnému fondu LIDL v Nadácii Pontis,  a kolegom NÚDCH za podporu. NÚDCH zabezpečil vzduchotechniku v hodnote 176 000 EUR. Nezisková organizácia Deťom s rakovinou navyše prispela sumou 100 000 eur.

Medicína a jej postupy idú míľovými krokmi vpred. Neustálym zlepšovaním diagnostických a liečebných postupov potrebujeme aj viac ľudí, ktorí pracujú s protokolmi, liečivami a tí zas potrebujú modernizované pracovisko. Teraz sú naši farmaceuti v moderne vybavenom priestore, navyše s nimi budeme mať digitálne prepojenie,” opisuje Alexandra Kolenová, prednostka KDHaO a predsedníčka správnej rady Deťom s rakovinou n.o. Dodáva, že chemoterapiu a ďalšie lieky potrebujú pre detských pacientov denne, pričom musia byť pripravované pre každého pacienta individuálne.

Každoročne vo februári, keď si celý svet pripomína deti liečiace sa na rakovinu, predstavujeme na našej klinike nový zrealizovaný projekt. Je to úžasné, ako rok po roku dokážeme vďaka skvelým ľuďom – darcom a sponzorom, plniť náš záväzok, ktorý sme si dali aj s neziskovou organizáciou pred ôsmimi rokmi. Tým záväzkom a snom zároveň je vybudovať špičkovú kliniku pre deti s rakovinou, ktoré tu trávia veľmi dlhé obdobie. Bez synergie a spolupráce NÚDCH, kliniky a neziskovej organizácie Deťom s rakovinou, by sa naše plány nedali tak úspešne realizovať. Špeciálne poďakovanie tento rok patrí Nadačnému fondu Lidl v Nadácii Pontis, ktorého štedrý príspevok nám pomohol zmodernizovať prípravovňu chemoterapie,” dodáva A. Kolenová.

Klinika detskej hematológie a onkológie NÚDCH je špičkovým pracoviskom pre liečbu detských onkologických pacientov. Naspäť do života sa po vyliečení vracia až 8 z 10 pacientov. Tento úspech však so sebou prináša zvýšenie frekvencie počtu hospitalizácií, ich dĺžku ako aj  počet ambulantných návštev detského pacienta.

„Sme hrdí, že sme mohli prostredníctvom Nadačného fondu Lidl v nadácii Pontis prispieť sumou 300 000 eur k vzniku modernej prípravovne liekov, ktorá pomôže zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti na klinike, a ktorá je vo svete zlatým štandardom v liečbe rakoviny,“ hovorí generálny riaditeľ LIDL Slovenská republika Adam Miszczyszyn.

Medzinárodný deň detskej rakoviny

Cieľom Medzinárodného dňa detskej rakoviny je zvýšiť povedomie o detských onkologických ochoreniach.  Medzinárodná organizácia Childhood Cancer International (CCI), ktorá je iniciátorom kampane poukazuje na to, že každé dieťa bez rozdielu rasy, náboženstva, krajiny, pôvodu, sociálneho statusu či finančnej situácie, má právo na tú najlepšiu starostlivosť a liečbu. Na Slovensku sa do kampane zapájame prostredníctvom neziskovej organizácie Deťom s rakovinou, právoplatným členom CCI.

Viac článkov z kategórie