Podporte nás

Aj vďaka Vašej láskavej podpore môžeme:

  • rekonštruovať a modernizovať priestory
  • zakúpiť moderné prístroje a iné zdravotnícke pomôcky
  • potešiť deti darčekmi na MDD, Vianoce a pri iných príležitostiach
  • realizovať mnohé iné nápady

PODPORIŤ NÁS MÔŽETE NASLEDOVNE:

  • Prostredníctvom nemocničného občianskeho združenia „Pomáhame deťom Národného ústavu detských chorôb“. Združenie pôsobí priamo na pôde NÚDCH a pomáha všetkým oddeleniam a klinikám. Vďaka občianskemu združeniu je pomoc rýchla a efektívna. Číslo účtu: SK56 0200 0000 0043 7329 1857 

Viac informácií nájdete na www.pomahamedetom.sk, email pomahame.detom@nudch.eu, mobil: + 421 918 561 606. Aktuálne je pomoc možná aj Darovaním 2 %

  • Prostredníctvom ďalších neziskových organizácií, ktoré pomáhajú konkrétnym klinikám a oddeleniam: Občianske združenia pôsobiace na pôde NÚDCH
  • Finančným alebo vecným darom priamo NÚDCH
    Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0027 9357

Ďakujeme za každú pomoc pre našich malých pacientov!