Podporte nás

Aj vďaka Vašej láskavej podpore môžeme:

  • rekonštruovať a modernizovať priestory
  • zakúpiť moderné prístroje a iné zdravotnícke pomôcky
  • potešiť deti darčekmi na MDD, Vianoce a pri iných príležitostiach
  • realizovať mnohé iné nápady

PODPORIŤ NÁS MÔŽETE:

  • Prostredníctvom nemocničného občianskeho združenia Pomáhame deťom Národného ústavu detských chorôb
  • Združenie pôsobí priamo na pôde NÚDCH a pomáha všetkým oddeleniam a klinikám. Vďaka nemu bude Vaša pomoc rýchla a efektívna
  • Číslo účtu: SK56 0200 0000 0043 7329 1857
  • Kontakty: www.pomahamedetom.sk, pomahame.detom@nudch.eu, +421 918 561 606
  • Aktuálne nás môžete podporiť aj prostredníctvom 2% z dane. Viac informácií nájdete tu.

 

Za každú pomoc pre našich malých pacientov srdečne ĎAKUJEME!