Milí rodičia!

Pandémia koronavírusu, v ktorej sa už dlhšiu dobu nachádzame, zasiahla  aj v krvnú banku Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. V NÚDCH odporúčame  rodinné darcovstvo, preto vás prosíme, ak má vaše dieťa naplánovanú operáciu, o spoluprácu pri  zabezpečení krvi. Oslovte zdravých ľudí z vašej širšej rodiny a okolia, aby išli darovať krv na meno vášho dieťaťa.  Darcom krvi môžete byť samozrejme aj vy ako rodičia dieťaťa. Každý darca je vzácny bez ohľadu na krvnú skupinu.

Viac článkov z kategórie