V Bratislave 24. septembra 2020 – Rozhodnutím MZ SR došlo  s účinnosťou od 24. septembra 2020  k zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb. Štatutárny orgán rada riaditeľov bol zrušený a nahradený štatutárnym orgánom riaditeľ. Z tohto dôvodu bol poverený riadením nemocnice do skončenia riadneho výberového konania Ing. et. Ing. Peter Magát, čím nahradil radu riaditeľov, ktorej súčasťou bola aj MUDr. Jana Kosnáčová.

Viac článkov z kategórie