NÚDCH zavŕšil prvú etapu budovania bunkovej jednotky

Galéria

Na TJKD v minulom roku vykonali spolu 31 alogénnych a autológnych transplantácií

V Bratislave 8. marca 2022 – Národný ústav detských chorôb je o krok bližšie k vybudovaniu nového pracoviska v rámci Oddelenia laboratórnej medicíny (OLM) – rozšíreniu Krvnej banky o špecializované pracovisko bunkovej jednotky.  Bude slúžiť predovšetkým pacientom Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH a tiež pacientom ostatných kliník.  Prvú etapu budovania tohto pracoviska sa podarilo zavŕšiť  vďaka pomoci Nadácie Kvapka nádeje.

Nové metódy a trendy liečby onkologických ochorení stále viac využívajú schopnosti ľudského tela bojovať s chorobou cez čiastočné upravenie vlastností bielych krviniek. Aby lekári mohli takúto liečbu zaviesť pre deti na Slovensku, vznikla potreba špecializovaného pracoviska.   Okrem výroby bunkových produktov, z ktorých bude môcť byť vyrobený “bunkový” liek, bude pracovisko pokrývať celú logistiku autológnych a alogénnych štepov kostnej drene a periférnych krvotvorných buniek, iných bunkových produktov od ich výroby, transportu, spracovania, uskladnenia až po podanie pacientovi..

Pandémia ochorenia COVID – 19 ovplyvnila aj transplantáciu krvotvorných buniek a mnohé iné ochorenia.  Kým pred pandémiou sa väčšinou používali čerstvé štepy krvotvorných kmeňových buniek, v súčasnosti sa  zmrazujú, aby sa vylúčilo riziko, že dieťa kvôli COVID-19 nemôže vstúpiť do transplantačného programu. ,,Pre veľkú nevyspytateľnosť ochorenia darcu alebo pacienta na COVID-19 sa zvolil postup skoršieho nazbierania štepov, ich následné spracovanie a zamrazenie pred spustením prípravného režimu transplantácie. Takto sme mali istotu, že po naplánovaní transplantácie nebude darca vyradený z darcovstva pre chorobu a teda budeme mať pre pacienta prichystaný štep. Táto situácia však spôsobila veľký nápor na špecializované zariadenia, ktoré bunkové produkty spracúvajú. Mať takéto špecializované pracovisko nám umožní spracovať a uskladniť štepy krvotvorných buniek a bunkových produktov. Nové priestory špecializovaného laboratória nám umožnia pracovať s bunkami v bezpečnom prostredí, vďaka čomu môžeme zvoliť pre našich pacientov vhodnejšie alternatívne spôsoby odberov krvotvorných buniek, ale aj iných špecializovaných typov najmodernejšej bunkovej liečby,“ hovorí MUDr. Tomáš Sýkora, PhD. lekár TJKD.

,,Aj toto je jeden z dôvodov, prečo sa zvyšuje potreba mať takéto  pracovisko priamo v našej nemocnici. Štepy krvotvorných kmeňových buniek na transplantáciu majú životnosť  len 72 hodín, čo znamená, že od prípravy do podania prijímateľovi alebo definitívneho spracovania štepu nemôže prejsť dlhší čas. Dobudovanie nového pracoviska nám umožní štepy nielen bezpečne uskladniť do doby použitia, ale aj technologickou úpravou štepu priamo na našom pracovisku zabezpečiť bezpečnejšie transplantácie,“ ocenil význam nového pracoviska MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval Nadácii Kvapka nádeje za pomoc nielen pri budovaní tohto pracoviska, ale aj za dlhodobú podporu nemocnice.

Význam  nového kroku vyzdvihuje aj prednostka KDHaO, prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.:Transplantačná jednotka KDHaO NÚDCH je jedinečným centrom pre detských pacientov v rámci Slovenska. Vďaka výborným výsledkom liečby, ktoré dlhodobo dosahuje, patrí medzi špičkové Európske centrá.  Na transplantáciu kostnej drene sú indikovaní len tí detskí pacienti, u ktorých boli vyčerpané všetky iné liečebné možnosti. Je nevyhnutné, aby sme držali krok s vedeckým pokrokom,  v NÚDCH neustále zlepšovali podmienky a umožnili tak,  aby naši detskí pacienti na Slovensku dostávali najmodernejšiu liečbu.“

,,Sme radi, že zavŕšením a odovzdaním prvej etapy nového pracoviska vieme otvoriť nové okno v liečbe pri život zachraňujúcich transplantáciách krvotvorných buniek a zvýšiť štandard a komfort liečby. Veríme, že toto pracovisko splní všetky požiadavky aj z hľadiska prísnych medzinárodných predpisov. Chceme zároveň poďakovať všetkým darcom, fyzickým aj právnickým osobám, vďaka ktorým môžeme dnes odovzdať nové pracovisko najväčšej detskej nemocnici na Slovensku,“ povedal Štefan Bernát, správca Nadácie Kvapka nádeje.

Štepy krvotvorných kmeňových buniek sa musia upraviť

,,Štepy krvotvorných kmeňových buniek v súčasnosti  spracovávame v spolupráci s partnerskými pracoviskami,“ povedal MUDr. Peter Švec, PhD., primár Transplantačnej jednotky kostnej drene TJKD) Kliniky detskej hematológie a onkológie  (KDHaO) LF UK a NÚDCH a ďalej vysvetlil, ako a prečo sa odobraté štepy musia upravovať: ,,Štep odoberáme z kostnej drene alebo periférnej krvi a má určité zloženie. Pre transplantáciu sú určité bunky v nadbytku, najmä u detí. Pre optimálny priebeh transplantácie by sme ich potrebovali menej a niektoré tiež môžu byť  potenciálne agresívne voči prijímateľovi. Pomocou nových technológií na úpravu štepu, na ktorých implementáciu v budúcnosti je nové pracovisko pripravené, budeme môcť  nadbytočné bunky zredukovať a zároveň zachovať obsah zárodočných krvotvorných buniek, ktoré potrebujeme.“

Nové technologické vybavenie umožní technicky spracovať veľmi veľa rôznych druhov ľudských buniek a tkanív a otvára nové možnosti liečby.  Liečba niektorých deti vyžaduje, že v určitom období liečebného protokolu lekári zozbierajú ich krvotvorné bunky a zamrazia ich na neskoršie obdobie liečby, kedy ich budú potrebovať. ,,Napríklad deti liečené na nádorové ochorenia, ktoré  potrebujú vysokodávkovú chemoterapiu, dostanú po chemoterapii svoje krvinky na rýchlu obnovu krvotvorby. V minulosti sme neraz túto liečbu museli prispôsobovať kapacite partnerského pracoviska, aby nám vedeli produkty spracovať. Zároveň dúfame, že vybudovaním tohto pracoviska sa nám otvoria nové možnosti práce s bunkovými štepmi,“ hovorí ďalej primár TJKD, Peter Švec.

Aktuálne na Slovensku máme dostupné metódy, ktoré zabezpečujú odbery buniek a krvotvorných buniek u väčšiny detských pacientov. Nové možnosti sa otvárajú aj pre pacientov s nízkou hmotnosťou, pre ktorých túto možnosť nevieme ponúknuť a je nutné, aby kvôli nej cestovali do zahraničia. Nové pracovisko bude mať veľký význam práve pre túto skupinu pacientov. Patria medzi nich detskí onkologickí pacienti, ale aj detskí pacienti po transplantácii bojujúci s chorobou štepu proti hostiteľovi.

Nadácia Kvapka nádeje zabezpečila realizáciu projektu z prostriedkov získaných z verejnej zbierky a realizácia si vyžiadala sumu celkom: 312.875,- EUR, v ktorej sú zahrnuté náklady na projekty, stavebné úpravy, vybudovanie klimatizácie, prístrojové vybavenie a celkové zariadenie priestorov nového oddelenia.

Viac článkov z kategórie