NÚDCH BUDE AKO PRVÁ DETSKÁ NEMOCNICA VYUŽÍVAŤ ROBOT DA VINCI

V Bratislave 6. septembra 2023 – Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) bude ako prvá detská nemocnica na Slovensku využívať na operačné zákroky robotický chirurgický systém da Vinci.

NÚDCH splnil podmienky vo Výzve na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc z Plánu obnovy a odolnosti SR. Finančné prostriedky v sume 4 619 846 € bez DPH budú použité na rekonštrukciu a modernizáciu lôžkovej časti Oddelenia  detskej neurochirurgie a zriadenie robotickej operačnej sály.

,,Som veľmi rád, že sa nám podarilo uspieť v tejto výzve a získať tak potrebné finančné prostriedky na vybudovanie lôžkového oddelenia detskej neurochirurgie, čím sa nám podarí nielen zvýšiť komfort pre našich pacientov,  ich rodičov a zdravotníkov, ale aj zvýšiť bezpečnosť a hygienické kritériá kladené na toto prestížne pracovisko. Rovnako chceme vybudovať robotickú operačnú sálu a zabezpečiť s tým súvisiace prístrojové vybavenie. Roboticky asistovaný chirurgický prístup nachádza uplatnenie v mnohých chirurgických odboroch – v urológii, všeobecnej chirurgii, hrudnej chirurgii, onkochirurgii a iných a som veľmi rád, že naša nemocnica sa stane prvou detskou nemocnicou na Slovensku, kde našim pacientom budeme môcť tento typ zdravotnej starostlivosti poskytnúť,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval MZ za podporu.

V súčasnosti je pracovisko detskej neurochirurgie situované v priestoroch Kliniky detskej chirurgie LF UK a NÚDCH. Rekonštrukciou a modernizáciou nových priestorov pre toto pracovisko chceme zvýšiť komfort poskytovanej zdravotnej starostlivosti nielen pri hospitalizáciách, ale aj ambulantnej starostlivosti pre deti z celého Slovenska s potrebou vysokošpecializovanej neurochirurgickej starostlivosti.  V rámci lôžkovej časti plánujeme pre neurochirurgických pacientov vybudovať nové moderne riešené izby pre jedného pacienta, maximálne dvoch na jednej izbe a so sociálnym zázemím. Súčasťou bude aj izolačná izba pre infekčných pacientov. Na izbách sa počíta aj s miestom pre rodičov. Nové a moderné budú tiež ambulancie, ošetrovňa, jedáleň pre pacientov a rovnako zázemie pre personál.

Roboticky asistovaná operačná sála

Roboticky asistovaná chirurgia je dnes veľmi rýchlo rozvíjajúca sa oblasť operačných odborov. Robotická operatíva umožňuje dosiahnuť veľmi dobré výsledky operačných výkonov a jej benefitmi sú predovšetkým možnosť miniinvazívneho prístupu, menšie krvné straty, rýchlejšia rekonvalescencia, menšia bolesť pre pacientov a s  tým súvisiace aj skrátenie hospitalizácií.

V pediatrickej operatíve sa robotická chirurgia úspešne používa takmer vo všetkých špecializáciách pediatrickej chirurgie vrátane urológie, všeobecnej chirurgie, chirurgie hrudníka, onkochirurgie a ORL chirurgie

Viac článkov z kategórie