Liečba rán u najmenších pacientov z pohľadu sestry

Liečba rán u najmenších pacientov  z pohľadu sestry

V Bratislave 22. augusta 2023 – Na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny LF UK a Národného ústavu detských chorôb zhruba dve deti mesačne potrebujú intenzívnu liečbu rán. Lekári a sestry na klinike s liečbou rán u novorodencov dosahujú veľmi dobré výsledky, hoci je to, obrazne povedané,  beh na dlhé trate.

 ,,U našich pacientov je to dlhodobý proces už len tým, že prichádzajú na svet s vážnym zdravotným problémom, niekedy aj predčasne narodení a sami so sebou majú veľký zdravotný problém, ktorý musia zvládnuť. Náročné operačné výkony im pomáhajú zvládnuť tento boj, ale prinášajú so sebou aj rany. Liečba rán je individuálna a vyžaduje si neskutočnú trpezlivosť všetkých zúčastnených strán, pretože prídu obdobia, kedy sa krásne naštartuje hojaci proces, ale potom môže prísť fáza, keď  aj niekoľko dní liečba stagnuje. Vo všeobecnosti však v liečbe rán dosahujeme veľmi dobré výsledky a väčšina detí sa vyhne resutúram v celkovej anestézii vrátane detí napríklad s rázštepmi chrbtice, či rozsiahlymi ranami na iných veľmi namáhaných častiach telíčka,“ hovorí Mgr. Renáta Jančovičová, vedúca sestra Neonatologickej kliniky LF UK a NÚDCH a ďalej hovorí: ,,Ak chceme, aby sa rany novorodencov pekne hojili, musíme dbať aj na vnútorné prostredie dieťaťa, krvný obraz a v neposlednom rade aj ošetrovanie samotnej rany.“

Ranové tímy v nemocnici majú k dispozícii viaceré krytia rán u novorodencov a ich výber  ovplyvňujú viaceré faktory predovšetkým na strane pacienta. Každá rana je individuálna a jej hojenie ovplyvňuje celkový zdravotný stav pacienta. Tiež podľa toho, o aký typ rany ide, jej veľkosť, hĺbku, osídlenie a iné ovplyvňujúce faktory. Napríklad hydrofilné krytia zvlhčujú ranu. Svoje miesto v starostlivosti o novorodencov majú aj krytia na báze ionizovaného striebra s vysokým protizápalovým a analgetickým účinkom. V starostlivosti o rany sa využívajú tiež krytia na báze kyseliny hyalurónovej v tekutej aj penovej forme. ,,Kyselina hyalurónová je ľudskému telu veľmi blízka a aj naši novorodenci ju znášajú veľmi dobre,“ hovorí vedúca sestra s tým, že asi najčastejšie využívajú absorbčné krytia, ktoré z rany absorbujú/nasávajú/  exudát alebo výpotok. ,,Vysokú absorbčnú schopnosť majú napríklad biokeramické krytia.  Vďaka vysokej absorpčnej schopnosti dokážu ranu nielen vyčistiť od baktérií v rámci biofilmu, ale zároveň naštartujú aj hojaci proces. Niekedy bio keramiku použijeme aj preventívne pred následným  opearačným  výkonom, kedy v rane prebiehal zápalový  proces a po pár dňoch máme čisté stery a rana je pripravená na resutúru a ďalšiu kontrolu,“ hovorí Renáta Jančovičová.

Ako si laik môže predstaviť biokeramické krytia? ,,Predstaviť si ich môžeme ako vankúšiky rôznych veľkostí, v ktorých sú drobné guľôčky. Mne osobne pripomínajú zmenšeninu polystyrénových guličiek, ale sú tvrdé a rôzne tvarované – s otvorom, bez otvoru, s prierezom a iné. Väčšie krytia obsahujú týchto vankúšikov viac a sú zažehlené v mriežke. Jednu stranu majú matnú, druhú lesklú, ktorou sa prikladajú priamo na ranu,“ hovorí skúsená sestra.

Viac článkov z kategórie