Nemocnica počas jednej anestézie spravila detskému pacientovi až tri chirurgické zákroky

Galéria

Národný ústav detských chorôb (NÚDCH), ako líder v poskytovaní zdravotnej starostlivosti o detského pacienta, stále zdokonaľuje svoje medicínske postupy, ktorých výsledkom má byť čo najmenšia miera zaťaženia najmä pre rizikové skupiny detí. Aj preto má už v príprave novú zubnú ambulanciu pre ťažko ošetriteľné deti a špeciálnu zákrokovňu, keďže najmä pri zubných vyšetreniach sú potrebné aj celkové anestézie pre deti. Fungovanie tejto ambulancie a zákrokovne bude zamerané najmä na zefektívnenie výkonov pre deti, ktorým kontakt s cudzím prostredím robí stres, nevedia spolupracovať s cudzími ľuďmi a akékoľvek chirurgické výkony sú rizikové.

Taký bol aj prípad malého Branka, predčasne narodeného chlapca, ktorý má rôzne pridružené diagnózy. Jeho zdravotný stav nie je ojedinelý, ale ojedinelý je určite prístup, ktorý sa odborníci Národného ústavu detských chorôb rozhodli aplikovať a to počas jednej anestézie spraviť až tri operačné zákroky.

„Pacient, ale najmä detský pacient, by nemal chodiť od dverí k dverám a hľadať odborníkov, ale ak potrebuje pomoc, lekári by mali chodiť za ním. Samozrejme, že efektom jednej anestézie je aj efektívnosť v prístupe liečby, ale nám ide najmä o benefit pre detského pacienta, minimalizovanie rizík a rovnako  aj eliminovanie strachu z nových priestorov pre takýchto pacientov,“ vysvetľuje riaditeľ Národného ústavu detských chorôb, MUDr. Peter Bartoň, ktorý Branka aj prijímal pôvodne len na urologický zákrok. Počas rozhovoru s mamou chlapčeka však vyšla potreba ďalších plánovaných zákrokov, a tak po konzíliu odborníkov sa spoločne rozhodli o eliminovanie všetkých rizík v podobe jednej operácie.

„Branko je predčasniatko a mal aj ťažké krvácanie do mozgu, čiže akákoľvek sedácia je pre neho vždy riziko. Nehovoriac o tom, že komunikácia v cudzom prostredí je pre neho veľmi náročná, preto sme neskutočne privítali túto možnosť. Ani sme nevedeli, že môžeme takto postupovať. Počas jedného dňa sme vyriešili až 3 potrebné zákroky a Brankov stres a strach sme znížili na minimum, čo je pre Branka úžasné. Som vďačná, že som stretla takých empatických ľudí s vôľou čo najviac nám pomôcť,“ povedala Brankova mama, pani Zuzana Schwarzová.

To, aby sa na jednej operačnej sále pri jednom pacientovi vystriedali tri tímy, chce naozaj súhru a dôsledný manažment pacienta. Výhody sú jednoznačné – od efektívnosti chirurgických zákrokov, zvýšenia pohodlia pacienta, zníženia počtu dní, ktoré dieťa strávi v nemocnici, či celkovej finančnej efektívnosti.

„Každému dieťaťu je dôležité poskytnúť starostlivý a individualizovaný prístup. Pri podobných prípadoch vždy treba dôsledne sledovať pacienta, jeho aktuálny stav, zvážiť povahu operačných výkonov a zvoliť čo najbezpečnejší spôsob anestézie. Veľmi dôležitou súčasťou perioperačnej starostlivosti je správna voľba  analgézie. Nie každý pacient je na podobný zákrok vhodný. Každý pacient a rovnako aj každý výkon je individuálny. No ak vieme spojiť sily a spolupracujeme v harmónií tak, aby na prvom mieste bola bezpečnosť pacienta a jeho komfort, tak nie je lepšie riešenie, ako minimalizovať všetky riziká takýmto prístupom,“ hovorí zástupkyňa prednostu Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Barbora Nedomová, PhD.

Už čoskoro podobné prípady bude riešiť aj špeciálna ambulancia a zákrokovňa pre ťažko ošetriteľné deti, kde sa bude k pacientovi pristupovať individuálne a najmä tak, aby zažíval čo najmenší stres aj pri základných vyšetreniach. Dovtedy ďakujeme za ochotu a nadšenie pre takéto prípady aj MDDr. Veronike Bačovej Macákovej a jej tímu, ktorí neváhali ani sekundu a prišli pomôcť. Už teraz robíme všetko preto, aby sme ambulanciu spustili čo najskôr a pomohli všetkým deťom, ktoré zo zdravotných dôvodov  nevedia a nemôžu absolvovať štandardné vyšetrenia.

 

Viac článkov z kategórie