LEKÁR, KTORÝ OVPLYVNIL ROZVOJ DETSKEJ ONKOLÓGIE

Dňa  6. februára 2024 nás opustil významný človek, prof. MUDr. Ján Čáp, DrSc.- lekár, ktorý ovplyvnil rozvoj detskej onkológie, kolegovia ho vnímali ako vizionára. Určite bol právom označovaný za priekopníka  v detskej onkológii a hematológii. Už v 70. rokoch minulého storočia, vnímal nevyhnutnosť medzinárodnej spolupráce, inšpirovali ho kolegovia z USA a začal tvoriť prvé úspešné liečebné postupy pre vtedy nevyliečiteľných pacientov s leukémiou. Jeho život a odborné dielo, ktoré zasvätil pacientom s onkologickým ochorením je inšpiráciou pre nástupcov, lekárov, ktorým nezištne a s láskou k svojej profesii odovzdávajú svoje skúsenosti. Na jeho prácu nadviazali aj ďalší naši kolegovia a vďaka nim vznikla aj Klinika detskej hematológie a onkológie.

Pripomeňme si aspoň spomienkou dielo nášho významného kolegu ktorý už nie je medzi nami.

 

Viac článkov z kategórie