Klinika detskej onkológie má už dve špičkové oddelenia. Deti s rakovinou sa liečia na svetovej úrovni

Bratislava, 15. februára 2024 – Na Slovensku jedinečný projekt prestavby Kliniky detskej hematológie a onkológie v Bratislave sa po piatich rokoch podarilo kompletne sfinalizovať. V nových  špičkových priestoroch sa liečia už aj staršie deti a mládež do 18 rokov a 364 dní. Nadštandardné priestory, ktoré sú na úrovni moderných zahraničných kliník a predovšetkým nevyhnutné pre bezpečnú liečbu ťažkých onkologických diagnóz detských pacientov z celého Slovenska, vybudovala nezisková organizácia Deťom s rakovinou v spolupráci s Národným ústavom detských chorôb (NÚDCH) Bratislava. Už v roku 2019 sa po prestavbe otvorilo prvé z dvoch oddelení určené deťom do veku 6 rokov.

Špičková klinika pre deti s rakovinou

Po úspešnej prestavbe oddelenia pre malé deti sa klinika detskej onkológie teší z generálnej rekonštrukcie druhého oddelenia pre starších pacientov. Súčasťou rozsiahlej prestavby boli dispozičné zmeny priestorov, inštalácia novej modernej vzduchotechniky, zdravotechniky, izby dostali novú fasádu aj okná či podlahy. Každá izba disponuje bezbariérovou kúpeľňou, novými dverami a nábytkom. Oddelenie má po novom 10 izieb s 15 lôžkami, centrálny monitoring, ošetrovňu, miestnosť pre psychológov, ktorí sú stabilnou súčasťou tímu detskej onkológie, a priestory pre zdravotné sestry a lekárov.

Ministerstvo zdravotníctva podporilo v roku 2023  NÚDCH  celovou sumou cca 1,224 mil. eur, časť finančných prostriedkov bola určená aj na rekonštrukciu Kliniky detskej hematológie a onkológie. Štátny tajomník Michal Štofko sa poďakoval prítomným za úsilie nielen pri realizácii a finančnej podpore tohto projektu, ale aj za každodennú prácu s detskými pacientmi: „Starostlivosť o malých a mladých pacientov musí byť pre zdravotníctvo akejkoľvek krajiny absolútnou prioritou. V tomto nemôže byť Slovenská republika výnimkou a ministerstvo zdravotníctva  urobí všetko, aby si túto úlohu splnilo a zabezpečilo pre týchto pacientov to najlepšie.”

,,Pri dlhodobej liečbe detských pacientov na onkológii sa lekári stretávajú aj nežiadúcimi účinkami chemoterapie, najmä zníženou imunitou a s ňou súvisiacimi rizikami.  Preto je veľmi dôležité, aby sme našich pacientov liečili v moderných priestoroch s vysokým hygienickým štandardom. Rovnako dôležitý  je aj komfort pre deti a ich rodičov, ktorí sú počas liečby súčasťou tímu a nemocničná izba sa pre nich nadlho stáva ich druhým domovom.  Veríme, že v komfortných, moderných a bezpečných izbách sa budú cítiť príjemne a ľahšie zvládnu náročnú liečbu,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval neziskovej organizácii Deťom s rakovinou, Ministerstvu zdravotníctva SR a všetkým darcom a dobrovoľníkom za pomoc.

„S hrdosťou a pokorou môžem vyhlásiť, že sa nám podarilo zrealizovať vysokošpecializované pracovisko pre onkologických pacientov z celého Slovenska, ktorý som si vysnívala v čase môjho nástupu do funkcie prednostky kliniky. V súčasnosti máme prestavané obe oddelenia, máme dennú kliniku, novú prípravovňu chemoterapie a liekov aj telekonziliárnu miestnosť určenú na vzdelávanie personálu. Nesmierna vďaka patrí štedrým darcom a sponzorom, ale aj každému jednotlivcovi, ktorý prispel neziskovej organizácii Deťom s rakovinou, aby mohla postupne budovať projekt, ktorý predovšetkým umožňuje bezpečnú liečbu ťažko chorých detí. V nových priestoroch ich dokážeme omnoho lepšie ochrániť pred vplyvmi, ktoré môžu vážne skomplikovať náročnú onkologickú liečbu a navyše, vieme im v psychicky vypätom období poskytnúť komfort a väčšie súkromie,“ hovorí prof. Alexandra Kolenová, prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie a predsedníčka správnej rady neziskovej organizácie Deťom s rakovinou.

„Starostlivosť o deti s onkologickými ochoreniami patrí medzi najťažšie a najzáslužnejšie formy zdravotnej starostlivosti. Verím, že novootvorené pracovisko pri tom zohrá dôležitú úlohu,“ povedal prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM, dekan Lekárskej fakulty UK.

Pre rodiny, ktoré počas náročnej liečby ostávajú na klinike niekoľko týždňov bez možnosti ísť domov, je k dispozícii nová práčovňa, šatňa aj kuchynka s kompletným vybavením.

Investícia za viac ako milión eur

Autorkou rekonštrukcie oddelenia veľkých detí, rovnako ako všetkých doterajších stavieb na klinike, je architekta Martina Müllerová. Komplexnú prestavbu realizovala stavebná spoločnosť Dušana Miškovčíka. Financovanie projektu zabezpečila nezisková organizácia Deťom s rakovinou – na investíciu vo výške 1,3 mil. eur išli financie z darov od veľkých sponzorov a tiež príspevky 2% z dane z príjmov tisícok priaznivcov neziskovej organizácie. „Z celého srdca ďakujeme všetkým zúčastneným na tomto projekte, vďaka ktorým sa detskí pacienti už teraz liečia v nadštandardných priestoroch nielen s omnoho väčším komfortom,  ale najmä s pocitom bezpečia. Je úžasné, čo sa nám za takmer deväť rokov existencie našej organizácie podarilo vďaka enormnej pomoci ľudí. Je to pokrok, ktorý sme si na začiatku možno ani nevedeli predstaviť, obdivovali sme, ako to funguje na zahraničných klinikách. No a teraz môžeme aj my povedať, že aj deti s rakovinou na Slovensku majú tú najlepšiu starostlivosť,“ približuje Katarína Bagľašová, riaditeľka neziskovej organizácie Deťom s rakovinou.

Medzinárodný deň detskej rakoviny

Nové oddelenie otvorili symbolicky 15. februára v Medzinárodný deň detskej rakoviny (International Childhood Cancer Day), kedy si ľudia na celom svete pripomínajú, aká dôležitá je pomoc a osveta pri onkologických diagnózach detských pacientov. Pripínajú si zlatú stužku – symbol boja s detskou rakovinou, a hovoria o možnostiach ako ešte viac spraviť dostupnými tie najmodernejšie liečebné metódy a lieky.

Priamo na klinike sa v rámci Medzinárodného dňa detskej rakoviny uskutočnil pre pacientov a ich rodičov už po 9-ty krát pestrý program.

Na Slovensku ročne ochorie na onkologickú diagnózu okolo 150 detí, z ktorých dve tretiny sa liečia na bratislavskej Klinike detskej hematológie a onkológie. V detskom veku sú najčastejšie nádorové ochorenia mozgu a akútne leukémie. Deti sa liečia podľa protokolov platných v Nemecku alebo v Spojených štátoch amerických a k dispozícii je už aj liečba imunoterapiou. V súčasnosti sa na Slovensku podarí vyliečiť viac ako 80% detských onkologických pacientov.

 

O Deťom s rakovinou n.o.

Nezisková organizácia Deťom s rakovinou vznikla v decembri 2015. Založili ju rodičia detí, ktoré sa liečili na Klinike detskej hematológie a onkológie NÚDCH Bratislava spolu s prednostkou kliniky prof. MUDr. Alexandrou Kolenovou, PhD. Poslaním organizácie bolo od začiatku pomáhať v náročnej situácii onkologickým pacientom a ich rodinám a zároveň dosiahnuť priestorové vybavenie kliniky, ktoré by spĺňalo vysoké európske štandardy a uľahčilo priebeh liečby pacientom aj zdravotníckemu personálu. V súčasnosti sa už môže organizácia pochváliť viacerými veľkými projektmi prestavby kliniky – v roku 2017 bola dobudovaná kompletne nová Denná klinika, aby pacienti nemuseli byť väčšiu časť liečby hospitalizovaní, ale aby mohli menšie zákroky a kontroly absolvovať v ambulancii a tráviť omnoho viac času v domácom prostredí. V roku 2018 sa podarilo zrekonštruovať spoločenskú miestnosť pre pacientov a rodičov na oddelení, kde deti a mladí trávia čas, ak nie sú pripútaní na lôžku. V roku 2019 sa ukončila prestavba oddelenia malých detí, ktorá spĺňa najvyššie štandardy vo vybavení priestorov a v bezpečnosti pre pacientov s výrazne oslabenou imunitou. V roku 2020 doplnila úspešné projekty nová telekonziliárna miestnosť pre zdravotnícky personál, v ktorej sa pravidelne konajú medzinárodné stretnutia s expertmi na detskú onkológiu a rôzne iné odborné podujatia. Najnovším veľkým projektom je úspešne ukončená prestavba oddelenia pre veľké deti, ktorá zavŕšila hlavné plány obnovy kliniky. Deťom s rakovinou n.o. podporuje rodiny s detskými pacientmi materiálne, finančne, psychologicky a tiež organizuje podujatia priamo na klinike. Najväčšími každoročnými podujatiami sú Medzinárodný deň detskej rakoviny (15. február) sprevádzaný svätou omšou na pamiatku detí, ktoré podľahli zákernému ochoreniu, a konferencia pre rodiny odliečených pacientov, na ktorej sa okrem odborných prednášok odovzdáva malým aj veľkým hrdinom Ocenenie za statočnosť.

Viac článkov z kategórie