Národný ústav detských chorôb hľadá lekárov a lekárky na rôzne pracoviská

V súčasnej dobe hľadáme lekárov na viaceré pracoviská:
 
Detskú kliniku LF UK a NÚDCH
Kliniku detskej urológie LF UK a NÚDCH
Neurocentrum Kliniky detskej chirurgie LF UK a NÚDCH
Oddelenie laboratórnej medicíny NÚDCH pre klinickú biochémiu a hematológiu
 
Ponúkaný plat (brutto)
Základný plat od 1.552,- € do 3.104,- € podľa zaradenia získaného vzdelania – špecializácie a odbornej praxe
Viac informácií o pracovnom mieste nájdete na: www.nudch.eu
Kontakt: e-mail: personalne@nudch.eu
 
 

Viac článkov z kategórie