Medzinárodný deň zriedkavých chorôb

Národný ústav detských chorôb si v posledný februárový deň pripomenul Medzinárodný deň zriedkavých chorôb 2022. A rovnako, ako mnohé iné dominantné budovy, zažiaril vo farbách loga Slovenskej aliancie zriedkavých ochorení.

Aj touto cestou NÚDCH ďakuje za podporu spoločnosti KVANT SHOW PRODUCTION, s.r.o., KVANT Show Production vďaka ktorej sme mohli aj týmto spôsobom upriamiť pozornosť verejnosti na pacientov s chronickými, progresívnymi a neraz život ohrozujúcimi ochoreniami s ojedinelým výskytom. A hoci hovoríme o zriedkavých ochoreniach, ich výskyt vzhľadom na počet ochorení, ktorý sa odhaduje na 6 000 až 8 000, je vysoký. Na celom svete trpí týmito ochoreniami viac ako 300 miliónov ľudí, na Slovensku sa ich počet odhaduje na 300 000. Tohtoročný Medzinárodný deň zriedkavých ochorení zdôrazňuje potrebu prijať ľudí s týmito ochoreniami v spoločnosti bez predsudkov.

,,Sme radi, že sme sa mohli aspoň takýmto, nám blízkym spôsobom, zapojiť a vyjadriť podporu všetkým ľudom s ojedinelými ochoreniami,“ povedal Michal Šimkovič zo spoločnosti KVANT SHOW PRODUCTION s.r.o.

V najväčšej detskej nemocnici na Slovensku, Národnom ústave detských chorôb, sa lekári o týchto pacientov starajú v rámci expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby. Napríklad na Detskej klinike LF UK a NÚDCH pracuje 6 expertíznych pracovísk, na Klinike detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH 2 pracoviská a ďalšie na Klinike detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH

Viac článkov z kategórie