Medzinárodný deň sestier

V Bratislave 12. mája 2023 – V Národnom ústave detských chorôb sme si dnes pripomenuli Medzinárodný deň sestier. Minister zdravotníctva Michal Palkovič, štátna tajomníčka Lenka Dunajová Družkovská  a riaditeľ nemocnice, MUDr. Peter Bartoň, poďakovali sestrám a  zdravotníckym asistentom  za ich náročnú prácu. Na celom svete si tento deň pripomíname 12. mája, v deň výročia narodenia Florence Nightingaleovej, zakladateľky moderného ošetrovateľstva.

,,Rád by som vás uistil, že našim dlhodobým cieľom je vrátiť povolaniu sestry niekdajší rešpekt, ale aj oceniť vaše schopnosti. Či už ste sestrami v nemocnici alebo v ambulancii, ste našou budúcnosťou a my si to rozhodne uvedomujeme – rovnako, ako bývalý generálny tajomník OSN Dag Hammarskjöld, ktorý raz povedal, že neustála pozornosť dobrej sestry môže byť rovnako dôležitá ako veľká operácia chirurga,“ povedal Michal Palkovič, minister zdravotníctva SR.

,,Rada sa pripájam k pozdravu pána ministra pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek, ktorý tento rok nesie posolstvo “Naše sestry. Naša budúcnosť”.  Je to presne tak, na sestrách často stojí a padá starostlivosť o zdravie kohokoľvek z nás. Cítime to už dnes a určite to tak bude aj v najbližších rokoch. V pozícii štátnej tajomníčky som neprestala oceňovať vašu nezastupiteľnosť, obetavosť, nenahraditeľnosť, či už v nemocniciach alebo ambulanciách, no najmä pri našich pacientoch. Naopak, vďaka vlastnej skúsenosti s touto náročnou prácou a vďaka znalosti prostredia, v ktorom sestry pracujú, som sa vás snažila vždy chápať, byť ústretová a konštruktívna pri akýchkoľvek požiadavkách, ktoré ste mi tlmočili,“ povedala Lenka Dunajová Družkovská a poďakovala sestrám za ich náročnú prácu, do ktorej vkladajú aj svoje srdcia.

 ,,Sestry stoja najbližšie pri lôžkach pacientov a okrem ošetrovateľskej starostlivosti sú pre nich aj veľkou oporou. Pomôžu, poradia a s porozumením a empatiou si vypočujú pacientov aj ich rodičov. Deťom, ktoré sú v nemocnici bez rodičov,  často nahrádzajú mamy.  Spolu s lekármi a ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi tak dokážeme vytvoriť špičkové tímy, ktoré našim pacientom poskytujú zdravotnú starostlivosť na najvyššej úrovni 24 hodín denne. Spätnú väzbu získavame od našich pacientov a ich rodičov v množstve poďakovaní, ktoré dostávame. Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi v mene svojom aj v mene vedenia NÚDCH poďakovať vám za všetko, čo robíte pre našich detských pacientov a zaželať vám pevné zdravie, pohodu, šťastie a spokojnosť v profesijnom aj osobnom živote,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH.

Z rozhovorov so sestrami a asistentmi vieme, že ich práca je krásna a náročná zároveň. Väčšina z nich od samého začiatku vedela, že chce pracovať s detskými pacientmi, s ktorými je práca úplne iná  v porovnaní s dospelými. Je rozmanitejšia, náročnejšia a o to viac posúva sestry v poznaní a empatickom prístupe. Musia mať iné zručnosti a vedomosti aj z vývinovej psychológie a porozumieť deťom aj bez slov.

,,Snažia sa získať si dôveru malých pacientov a ich rodičov. Odmenou im je detská bezprostrednosť a úsmev detí, ktorým pomáhajú a ktoré sa aj vďaka nim v nemocnici cítia oveľa príjemnejšie.  Práca na našich pracoviskách ich profesionálne veľmi rýchlo posúva vpred a vážime si, že v našej nemocnici ostávajú celé desaťročia a často aj celý profesionálny život. Od našich sestier tiež vieme, že s tým, čo sa naučili v našej nemocnici, by sa mohli kedykoľvek a kdekoľvek vrátane špičkových zahraničných pracovísk postaviť k lôžku pacienta a nemali by žiaden problém,“ povedala PhDr. Tatjana Belcáková, námestníčka pre ošetrovateľstvo NÚDCH a poďakovala sestrám, asistentom aj kolegom iných zdravotníckych povolaní za všetko, čo robia pre pacientov a NÚDCH.

 

 

Viac článkov z kategórie