Matematika ma sprevádza po celý život

Lásku k deťom a starostlivosť o chorých a blízkych ľudí považuje za vzácny dar, vďaka ktorému si vybrala povolanie sestry. Znie to neuveriteľne, ale o svojom profesionálnom smerovaní  bola rozhodnutá už v útlom detstve. Prečo ju fascinuje práca na Detskej otorinolaryngologickej klinike (DORLK) a matematika sprevádza po celý život? Aj o tom hovorí Mgr. Eva Števicová, vedúca sestra DORLK LF UK a Národného ústavu detských chorôb.

Ako malá škôlkarka bola na liečení v Tatrách. ,,Sestričky boli naše druhé mamy a ich práca ma tak nadchla, že som si hneď obľúbila túto profesiu. Na liečení som bola jediná chodiaca medzi pacientami, tak som im pomáhala a plnila ich prosby a želania.  Už vtedy som vedela, že chcem byť sestrička a od piatich rokov som iné nerozprávala, len to, že budem sestrička.“ Neskôr aj nevyliečiteľná choroba v rodine ju utvrdila, že je to cesta, ktorou chce ísť  aj napriek tomu, že mama je učiteľka matematiky a fyziky a pochádza z učiteľskej rodiny. ,,Prosila ma, aby som išla za učiteľku, kde je matematika a nie na školu, kde  sa tento predmet učí len okrajovo.  Mrzelo ju, že som robila olympiády z matematiky a nakoniec sa jej nebudem venovať. Uistila som ju, aby sa nebála, že matematika je všade. Aj práca zdravotnej sestry je  okrem iného aj o číslach, vzorcoch, pravidlách,  pravdepodobnosti, kombinatorike či logike. Matematika ma naozaj sprevádza celý život.“  Po štúdiu na zdravotnej škole pokračovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite, kde si doplnila špecializácie, inštrumentovanie na operačnej sále, manažment a financovanie a ošetrovateľstvo II. stupňa vysokoškolského štúdia. Na medicínu sa síce nedostala pre nedostatok miesta, ale nebola smutná, lebo vedela, čo chce robiť.

Na detskej ORL klinike pracuje už 25 rokov

Cesta na detskú ORL kliniku síce nebola priamočiara, ale dnes už vie, že by ju nevymenila za inú prácu. ,,Sedem rokov som pracovala na novorodeneckom oddelení a na ARO, kde som získala praktickú zručnosť a naozaj veľa som sa naučila. Bola to pre mňa výzva a som rada, že som si vyskúšala aj prácu  samostatnej inštrumentárky. Je úžasné sledovať, ako v medicíne všetko napreduje vpred, posúva sa a zdokonaľuje.“ Neskôr ako staničná sestra na operačnej sále DORLK zúročila všetky svoje skúsenosti a ďalej napredovala vo svojej profesii. Prácu na detskej ORL klinike vníma ako prienik  viacerých odborov – chirurgie, interného, endoskopie, stomatochirurgie, pľúcnej aj urgentnej medicíny. Spojenie viacerých odborov vníma veľmi pozitívne. ,,Máme vlastné operačné sály vybavené najnovšou technikou, kde si organizujeme prácu, tiež ambulantnú a ústavnú pohotovosť, kde riešime akútne stavy. Súčasťou našej kliniky je aj Centrum pre deti s poruchou sluchu, kde poskytujeme deťom z celého Slovenska kvalitnú diagnostiku a všetky druhy konzervatívnej a chirurgickej liečby. Odhalenie a včasná liečba obojstranného poškodenia sluchu je obzvlášť dôležitá v útlom detstve, pretože dieťa, ktoré nepočuje, zaostáva v psychickom vývoji a nevyvíja sa mu ani reč. Práca audiometrických sestier je v tejto diagnostike veľmi nápomocná. Na klinike zavádzame nové operačné postupy a veci sa menia vďaka novým prístrojom, technikám a ľuďom, ktorí tu pracujú.“ Aj keď sama priznáva, že niekedy prídu náročné obdobia, kedy človek nevie ako ďalej, nikdy neuvažovala o inej práci a o tom, že by z kliniky odišla. ,,Pomáhať chorým deťom nie je len správny medicínsky a ošetrovateľský postup, ale predovšetkým byť dieťaťu a jeho rodičom nablízku. Vedieť pochopiť ich situáciu a dať im vieru  nielen v uzdravenie, lebo to nie vždy príde, ale aj silu zvládnuť všetko, čo choroba prinesie. Hoci je práca sestry na DORLK náročná a vyžaduje si schopného človeka, ktorý vie veci plánovať a spolu s lekármi sa podieľať na starostlivosti o pacienta, za úplne základný predpoklad považuje lásku k deťom. ,,Vedieť sa vcítiť do ich potrieb,  zistiť, či dieťa plače pre maličkosť alebo preto, že má strach z neznámeho a chýba mu mama.“ Ja som študovala odbor detská sestra, kde sme mali psychológiu, pedagogiku a prešli sme si všetky vývojové obdobia dieťaťa. Myslím si, že dnešné absolventky zdravotných škôl nie vždy vedia, čo môžu od detí očakávať a majú strach pri starostlivosti o dieťa. Vcítiť sa do detskej duše je veľmi náročné. Deti potrebujú pozornosť, pohladenie a hlavne veľa lásky. Mojím snom je, aby sa do vzdelávania vrátil odbor detská sestra.“

Po náročnej práci Mgr. Eva Števicová nachádza relax v prírode, záhrade, láka ju more a cestovanie. ,,Spoznávanie nových krajín a nových ľudí je môj koníček, ale najlepší relax  pre mňa je prísť do mojej rodnej dediny – Dolnej Strehovej. Žijú tam ľudia, ktorí sú mi blízki a rovnako blízke mi je aj širšie okolie a rada sa sem vraciam na víkendy a dovolenky. Rovnako hudba,  folklór,  tanec, hra na klavíri a pečenie a varenie, keď je pre koho, to všetko sú činnosti,  ktoré robia môj život krajším.“

Viac článkov z kategórie