Lekári NÚDCH používajú pri zobrazovacích vyšetreniach malých pacientov prístrojové vybavenie s najmodernejšími technológiami

Galéria

V Bratislave 27. februára  2024 – V Národnom ústave detských chorôb boli dnes za účasti ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky Zuzany Dolinkovej po rekonštrukcii otvorené dve pracoviská Rádiologického oddelenia – CT a Skiaskopicko-skiagrafické pracovisko. Okrem rekonštrukcie získalo rádiologické pracovisko aj nové špičkové prístrojové vybavenie. Nové prístroje predstavujú zlepšenie v troch hlavných pilieroch – v rýchlosti, kvalite vyšetrenia a znížení dávky žiarenia.

„Veľmi ma teší, že sa podarilo zrekonštruovať priestory pracovísk Rádiologického oddelenia, ktoré prispejú k zlepšeniu diagnostiky a následnej liečby našich najmenších pacientov. Zároveň som veľmi rada, že sme našli prostriedky na rekonštrukciu a nákup prístrojového vybavenia z kapitálových výdavkov rezortu, aby sa naši detskí pacienti mohli liečiť v takýchto krásnych moderných priestoroch, čo im tiež pomôže lepšie zvládať dôležité vyšetrenia,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. 

,,Najvyšším prínosom je výrazný posun v kvalite kľúčovej zložky poskytovanej zdravotnej starostlivosti – diagnostike ochorení, sledovaní ich vývoja v čase a hodnotení úspešnosti liečby. U detských pacientov je veľmi dôležitý už prvý kontakt s pracoviskom, kde prebiehajú samotné vyšetrenia. Príjemne prostredie  dokáže odpútať pozornosť od vyšetrenia, dieťa lepšie spolupracuje a tým sa zvýši rýchlosť a správnosť stanovenia diagnózy.  Prostredie sa tak stáva dôležitou  zložkou liečebného procesu. Zlepšenie kvality pracovného prostredia a nové kvalitné technické vybavenie prispievajú tiež k spokojnosti a vyššej pracovnej efektivite zdravotníkov,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky za finančnú podporu na kúpu prístrojov a tiež kolegom a rodičom malých pacientov za trpezlivosť počas rekonštrukcie.

Rekonštrukcia a nákup prístrojov v sume 1 855 532 € boli hradené z kapitálových výdavkov MZ SR.

Na CT pracovisku upúta pozornosť pacientov detský motív  na stenách vo forme tapiet so zvieratkami, pričom nosná téma vyplýva už zo samotného názvu ,,Beach ZOO“, ktorá deti zaujme, odvedie pozornosť od vyšetrení a ukľudní. Zlepší sa tým spolupráca detí a personálu. Pri vyšetreniach je často nevyhnutné, aby počas vyšetrovania deti ostali bez pohnutia a spolupracovali napríklad vo forme zadržania dychu pri vyšetrení. Rovnako významný je aj faktor práce s najmodernejšou technikou v rámci rádiodiagnostiky a tým aj profesijné napredovanie zdravotníckeho personálu.

 Súčasťou rekonštrukcie sú aj nové prístroje

 Nová Skiaskopicko-skiagrafická sklopná stena je nevyhnutná pri vyšetreniach s kontrastnou látkou. ,,Ide hlavne o vyšetrenia  tráviaceho traktu, ako sú vrodené vývojové chyby, sledovanie pooperačných stavov, vyšetrenia v urológii – zobrazenie vylučovania obličiek, plnenie močového mechúra  a sledovanie refluxu do vylučovacieho systému obličiek, tiež lokalizácia  požitia cudzích telies, ktorá je pomerne častým javom u detí,“ hovorí MUDr. Štefan Pavlík, primár Rádiologického oddelenia a ďalej doplnil:

,,Rovnako je dôležitá aj pri terapeutických výkonoch ako je obštrukcia tráviaceho traktu typu invaginácia – ľudovo povedané „črevo  v čreve“  a jej následné dezinvaginovanie. Tiež pri Liečbe zúžení pažeráka na vrodenom  alebo získanom podklade, napr. požitie žieravín, pomocou balónikových katétrov  za spoluúčasti anestézie. Stena umožňuje zaznamenávanie celého priebehu vyšetrenia,  následne jeho možné detailné vyhodnotenie,  ktoré je nevyhnutné pre správnu diagnózu. Súčasťou pracoviska je aj tzv. vertigraf , ktorý umožňuje vyšetrenia napr. celých  končatín na „ jednu snímku“ alebo snímkovanie celej chrbtice  napr. v rámci predoperačnej prípravy  chirurgickej liečby skolióz a následne zobrazenie jej úspešnosti.“

 Nový CT pristroj typu dual energy výrazne zlepší kvalitu vyšetrenia. V súčasnosti je to jedna z najmodernejších  používaných  technológií, ktorá má špecifické využitia takmer v každom medicínskom odbore, ale predovšetkým v onkológii, chirurgii a neurochirurgii. ,,Umožňuje virtuálne nekontrastné zobrazenie, čím  sa redukuje počet vyšetrení s kontrastnou látkou, ktorá predstavuje istú záťaž pre obličky. Tiež zobrazenie ciev pri lepšej eliminácii okolitých kostí, ktoré sú limitujúcim faktorom. Rovnako umožňuje určiť zloženie obličkových kameňov,  zobrazenie edému (opuchu kostí), ktorý bol možný len pomocou magnetickej rezonancie, zlepší sa diagnostika embólie do pľúc, umožní  presnú lokalitu pľúcneho embolu, tiež elimináciu kovových artefaktov ako sú napr. endoprotézy, zubné strojčeky, ktoré boli limitujúcim faktorom hodnotenia CT vyšetrenia,“ povedal MUDr. Štefan Pavlík.

 Obidva nové prístroje predstavujú zlepšenie v troch hlavných pilieroch – v rýchlosti, kvalite vyšetrenia a znížení dávky žiarenia. ,,Rýchlosťou vyšetrenia sa u značného počtu pacientov redukuje potreba anestézie a eliminujú sa artefakty z pohybu. Kvalitou vyšetrenia sa zlepší rozlíšenie samotného vyšetrenia, čo vedie k rýchlejšej a  kvalitnejšej diagnostike. A v neposlednom rade je to dávka žiarenia, ktorá je eliminovaná na minimum pri zachovaní diagnostickej kvality,“ zhrnul benefity primár RO.

Rádiologické oddelenie NÚDCH (RDG) poskytuje široké spektrum rádiologických  vyšetrení. V minulom roku na tomto pracovisku urobili 84 393 výkonov. Hlavným zameraním RDG oddelenia  sú neinvazívne a invazívne vyšetrovacie metódy detí do 18 rokov a 364 dní. Uplatňujú sa vyšetrovacie metódy na diagnostiku vrodených chýb a ochorení  gastrointestinálneho a urogenitálneho traktu, dýchacích orgánov, ciev, mozgu a miechy ako aj muskuloskeletálneho aparátu. Okrem diagnostických sa vykonávajú aj diapeutické liečebné výkony, akými sú dilatácie striktúr pažeráka, dilatácie achalázie pažeráka alebo liečebné repozície invaginácií.

RDG je jedným z mála pracovísk na Slovensku, kde sa vykonávajú genitografie, dilatácie striktúr GIT-u, kompletná ultrazvuková predoperačná, peroperačná a pooperačná diagnostika transplantácií pečene a parciálnych resekcií pečene, obličiek, sonografická diagnostika niektorých vrodených chýb GIT-u a bránice. Kompletné skiaskopické vyšetrenia gastrointestinálneho traktu.

Viac článkov z kategórie