Kramárenský deň klinického výskumu

Medicína detského veku – veda a prax

Bratislava 6. decembra 2022 – 6. ročník Kramárenského dňa klinického výskumu pod záštitou ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského sa uskutoční v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) vo štvrtok 8. decembra 2022 o 9. 00 hod. v posluchárni prof. J. Brdlíka. Odborné podujatie zacielené na vedu a prax mladých lekárov má v najväčšej detskej nemocnici na Slovensku tradíciu od roku 2015. Na odborné podujatie  celkovo kolegovia prihlásili 25 veľmi kvalitných a precízne vypracovaných prednášok. Jedným z cieľov Kramárenského dňa je vytvoriť pre mladých začínajúcich lekárov fórum, kde môžu prezentovať výsledky svojej práce za podpory skúsenejších kolegov.   A v neposlednom rade je Kramárenský deň aj o vzájomnej interdisciplinárnej informovanosti v rámci nemocnice, aby kolegovia navzájom vedeli, čo robia lekári  na iných pracoviskách nemocnice.  Tešíme sa na vašu účasť.

 

 

Viac článkov z kategórie