Sme tu rovnako pre každé dieťa

V Bratislave 2. decembra  2022 – V Národnom ústave detských chorôb žiaľ sledujeme stupňujúcu sa agresivitu zo strany návštevníkov nemocnice.  Výnimkou nie je ani fyzické napadnutie, kedy nespokojný rodič alebo blízky príbuzný dieťaťa fyzicky napadne zdravotníka. Naposledy včera na triediacom pracovisku Oddelenia urgentného príjmu (OUP) strhli záchranárovi respirátor a udreli ho do tváre. Situáciu sme riešili v súčinnosti s políciou.

,,Všetci chápeme a rozumieme, že na Oddelenie urgentného príjmu prichádzajú rodičia v strese a obavách o svoje dieťa, preto naši zdravotníci pravidelne absolvujú školenia a sú pripravení na zvládanie aj tých najťažších záťažových situácií. Chcem ubezpečiť všetkých rodičov, že pre nás je každé dieťa dôležité a rovnako dôležité je, aby každé dieťa na urgentnom príjme dostalo zdravotnú starostlivosť včas, bez omeškania. Preto každé dieťa prechádza triediacim pracoviskom, kde sa určí naliehavosť ošetrenia. Prosíme preto rodičov, aby zdravotníkom dôverovali a rešpektovali ich inštrukcie. Násilie v týchto situáciách rozhodne nikomu nepomôže, ani rodičom ani zdravotníkom,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH. Na OUP sa zdravotníci stretávajú s agresívnym správaním takmer každý deň. Prosíme všetkých čakajúcich a sprievodcov o trpezlivosť, OUP je  pracovisko, ktoré je vždy otvorené. Napriek tomu sa môže stať, že pre veľké množstvo pacientov sa čakanie na vyšetrenie predĺži. Triedenie pacientov identifikuje rizikové stavy s vysokou prioritou.

Viac článkov z kategórie