Príhovor vedenia NÚDCH

S pokorou a zároveň veľkou zodpovednosťou sme prijali prácu vo vedení najväčšej detskej nemocnice na Slovensku.  Chceme ubezpečiť všetkých - v prvom rade malých pacientov, ich rodičov, zamestnancov nemocnice a rovnako širokú verejnosť, že budeme pokračovať v prínosných projektoch a dobre nastavenej práci predchádzajúceho vedenia, ktorému aj touto cestou ešte raz ďakujeme.

Našou prioritou sú zdravé vzťahy, zdravý ústav a zdravé deti. Chceme vytvoriť nemocnicu, kde sa oplatí zamestnať a pracovať. Bude to náročná úloha, lebo v nemocnici sú vo všeobecnosti omnoho komplikovanejšie vzťahy ako v iných firmách a spoločnostiach. Chceme riadiť reálnu nemocnicu, nie imaginárnu. V tom sa jednoznačne zhodujeme.

Našich pacientov a ich rodičov chceme ubezpečiť, že veľmi citlivo vnímame ich potreby a vždy pre nás ostanú na prvom mieste.  O to viac, že v našej nemocnici liečime najzávažnejších pacientov z celého Slovenska, ktorí potrebujú špecializovanú zdravotnú starostlivosť, mnohí z nich po celý život. Naďalej sa budú o nich starať špičkoví odborníci – lekári, zdravotné sestry a ostatný zdravotnícky personál v spolupráci so zahraničnými kolegami, aby každé dieťa dostalo maximálnu šancu na uzdravenie alebo zlepšenie zdravotného stavu.

Ako sme spomenuli, chceme vytvoriť nemocnicu, kde sa oplatí zamestnať a pracovať. Sme presvedčení, že zdravé vzťahy medzi kolegami v prostredí, kde sa dobre cítia, pocítia aj naši malí pacienti a ich rodičia. Sme pripravení úprimne a otvorene komunikovať so zamestnancami, počúvať ich potreby, ale aj konštruktívnu kritiku, ktorá nás všetkých posúva vpred. Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí naplniť našu víziu.

S úctou

 Ing. et. Ing. Peter Magát, riaditeľ NÚDCH

 MUDr. Jana Kosnáčová