ORL ambulancia 01 (ušná-nosová-krčná)

Lokalizácia

Poliklinika, blok D, 3. poschodie, č. dverí: 307

Kontakty

Klinika

Ordinačné hodiny

AMBULANCIA   ORL ambulancia
LEKÁR Lekár DORLK
SESTRA Gabriela Čaplová
Čas 7:00–8:00 8:00-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-15:00
Dni Poznámka Príjem pacientov na jednodňovú chirurgiu Ambulancia OBED Ambulancia Administrativa
Sestra Lekár Lekár – sestra Lekár-Sestra
Pondelok O O X O O
Utorok O O X O O
Streda O O X O O
Štvrtok O O X O O
Piatok O O X O O
O – ordinačné hodiny

Pre telefonické objednávky a informácie nás kontaktujte na tel. čísle 02/59371 543 v pracovné dni v čase od 7:00-8:30 alebo od 13:00-14:00 hod. Prosíme vás o trpezlivosť, pretože v uvedených časoch sa venujeme aj iným pacientom.

Každý pacient je povinný:

  1. registrovať sa pri každej návšteve v registrácii pacientov na prízemí polikliniky NÚDCH,
  2. preukázať sa platnou kartičkou poistenca,
  3. vyzdvihnúť si kartu zdravotnej dokumentácie na ORL klinike na prízemí (platí aj pre nových pacientov)
  4. riadiť sa pokynmi ambulancie.

Dôležitá informácia: Na vyšetrenie v ambulancii je potrebný výmenný lístok s odporúčaním od ORL lekára v rajóne, imunoalergológa alebo iného špecialistu, v odôvodnených prípadoch všeobecného lekára pre deti a dorast. Čas, na ktorý je pacient objednaný, je orientačný. Prosíme o rešpektovanie aktuálnej situácie v ambulancii, v ktorej sa venujeme pacientom s najzávažnejším zdravotným stavom z celého Slovenska. Akútnych pacientov vybavujeme priebežne.