Metabolická ambulancia

Lokalizácia

Blok D, 2. poschodie, č. dverí: 216, 217

Kontakty

Klinika

Ordinačné hodiny

  č.216 č. 217
Pondelok: 08:00 – 15:00 doc. MUDr. Bzdúch Vladimír MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH., MUDr. Katarína Brennerová, PhD.
Utorok: 08:00 – 15:00 MUDr. Katarína Brennerová
Streda: 08:00 – 15:00 MUDr. Anna Hlavatá
Štvrtok: 08:00 – 15:00 MUDr. Kristína Hlásna
Piatok: 08:00 – 15:00 MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MUDr. Katarína Brennerová MUDr. Katarína Juríčková, PhD.

Sestra: Ivana Koblišková (č.d. 217)
              Marcela Nitschneiderová (č.d. 216)