Foniatrická ambulancia

Lokalizácia

Blok C, 1. poschodie, Centrum pre deti s poruchou sluchu

Kontakty

Klinika

Ordinačné hodiny

AMBULANCIA  Endoskopická ambulancia
LEKÁR Foniater DORLK
Čas 7:00–8:00 8:00-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-15:00
Dni Poznámka Prijem ambulancie Ambulancia OBED Ambulancia Administratíva
Lekár Lekár Lekár Lekár
Pondelok O O X O O
Utorok O O X O O
Streda O O X O O
Štvrtok O O X O O
Piatok O O X O O
O – ordinačné hodiny

Kontakt:
Telefón: 02 59371 866

 

Vo foniatrickej ambulancii prebieha diagnostika detí s poruchou sluchu metódou VRA, ich kompenzácia a nastavovanie načúvacích prístrojov, starostlivosť o deti po kochleárnej implantácii. Pacienti sa môžu objednať na tel. čísle 02/59371 132 alebo e-mailom– audiocentrumkramare@gmail.com

Každý pacient je povinný:

  1. registrovať sa pri každej návšteve v registrácii pacientov na prízemí polikliniky NÚDCH,
  2. preukázať sa platnou kartičkou poistenca,
  3. vyzdvihnúť si kartu zdravotnej dokumentácie na ORL klinike na prízemí (platí aj pre nových pacientov)
  4. riadiť sa pokynmi ambulancie.