VI. JAKUBÍKOVEJ DEŇ

Na  detskej otorinolaryngologickej klinike LF UK a NÚDCH sa dnes kolegovia online spájali s ďalšími špecializovanými pracoviskami, aby si vymenili svoje skúsenosti pri zaujímavých závažných prípadoch. Kauzistiky pomáhajú aj iným pracoviskám pri diagnózach, ktoré sa bežne u nás nevyskytujú. 

Cieľom tohoto, už pravidelné podujatia, je okrem propagácie zaujímavého odboru akým je detská otorinolaryngológia, aj výmena skúseností s inými pracoviskami.

„Tieto kazuistiky sú nemierne zaujímavé, častokrát sú to prepojené prípady cez viaceré odbory, preto sa k prednáškam pripájajú kolegovia aj z iných oddelení. Interdisciplinárne riešime prípady, ku ktorým sa lekári bežne nedostanú, keďže špecializované pracoviská sú v rámci Slovenska a Česka len 3, preto výmena skúseností, je pre nás nesmierne dôležitá,“ 

vysvetľuje princíp vzdelávacieho podujatia  prednostka  DORLK MUDr. Irina Goljerová CSc., MPH.

Rovnako dodáva, že naša klinika sa vďaka novodobým technológiám ako sú kochleárne implantáty,posunula kvalitatívne na vyššiu úroveň. „Je úžasné, že vďaka technológiám môžeme vidieť deti, ktoré v minulosti boli odsúdené na hlucho-nemotu a  dnes väčšina tých detí môže počuť.“  Zdôraznila prednostka význam skvalitňovania technologických možností pri liečbe detí so závažnými poruchami.

 

Podujatie JAKUBIKOVEJ DEŇ vznikol na počesť našej kolegyne, dlhoročnej prednostky Kliniky detskej otorinolaryngológie prof. MUDr. Jany Jakubíkovej, ktorá bola významnou osobnosťou detskej otorinolaryngológie.

Viac článkov z kategórie