Vedenie nemocnice

Riaditeľ

MUDr. Peter Bartoň

riaditeľ

tel.:+421 2 59 371 512, 513

e-mail: sekretariat@nudch.eu

Námestníci

MUDr. Igor Béder, PhD.

námestník pre chirurgické odbory

tel. +421 2 59371 512, 513

e-mail: igor.beder@nudch.eu

PhDr. Mária Reichwalderová

námestníčka pre ošetrovateľstvo

tel.: +421 2 59371 446

e-mail: maria.reichwalderova@nudch.eu

Vedúci odborov

MUDr. Barbora Nedomová, PhD.

vedúca odboru pre nechirurgické špecializácie

tel.: +421 2 59371 544

e-mail: barbora.nedomova@nudch.eu

MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH

vedúca odboru pre nelôžkovú časť a SVLZ

tel.: +421 2 59371 107

e-mail: anna.hlavata@nudch.eu

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH

vedúci odboru pre vedu a výskum

tel.: +421 2 59371 451

e-mail: milan.kokavec@nudch.eu

Ing. Michal Haľko

vedúci odboru pre ekonomiku

tel. +421 2 59371 515

e-mail: michal.halko@nudch.eu