TOP ODBORNÍCI DISKUTOVALI O BUDÚCNOSTI NAŠEJ ONKOLÓGIE

Galéria

Podpísanie Memoranda o porozumení medzi Klinikou detskej hematológie a onkológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb a Centrom princeznej Máximy (Princess Maxima Center for Paediatric Oncology, Utrecht, The Netherlands) je súčasťou oficiálneho programu pri príležitosti návštevy holandského kráľovského páru na Slovensku – Viliama-Alexandra s manželkou Máximou. Po podpísaní memoranda sa domáci a zahraniční odborníci v zdravotníctve streli pri okrúhlom stole v najväčšej detskej nemocnici na Slovensku.

Súčasťou oficiálneho programu návštevy holandského kráľovského páru na Slovensku je aj stretnutie domácich a zahraničných top odborníkov v oblasti zdravotníctva pri okrúhlom stole na pôde Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH. Predmetom diskusie pri okrúhlom stole boli predovšetkým rozhovory o digitálnych inováciách a možnostiach ich  zavádzania do praxe.

,,Naše pracovisko detskej hematológie a onkológie už dlhodobo spolupracuje s Centrom princeznej Máximy a prostredníctvom Memeoranda nám ponúkli spoluprácu na niekoľkých úrovniach. Jednou z nich je oblasť edukácie nášho zdravotníckeho tímu – lekárov, sestier, psychológov a iných zdravotníkov v moderných prístupoch, ktoré postupne zavádzajú do zdravotníctva, ďalej je to  spolupráca v oblasti vedy a výskumu. Tretia oblasť spolupráce spočíva v poskytovaní najnovšej inovatívnej liečby, aby aj naši pacienti mohli priamo v Centre princeznej Máximy v Holandsku dostávať najnovšiu inovatívnu experimentálnu liečbu,“  ocenil prínos Memoranda MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval vedeniu Centra princeznej Máximy a všetkým zúčastneným stranám za dlhodobú podporu.

,,V oblasti vedy a výskumu už  aj v súčasnosti spolupracujeme na viacerých vedecko-výskumných projektoch. Naša spolupráca sa zintenzívnila od vzniku Národného ústavu detských chorôb v roku v januári 2018.  Aj vďaka tejto spolupráci sme sa stali súčasťou medzinárodného protokolu v liečbe obličiek a naši pacienti s nádormi obličiek sú  liečení najnovšou liečbou v rámci medzinárodných protokolov. Spolupracujeme tiež  v oblasti výskumu leukémií predovšetkým u detí v novorodeneckom a dojčenskom veku a dlhodobo nás podporujú, aby sme boli súčasťou medzinárodných odborných skupín,“ ocenila prínos dlhodobej spolupráce prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., prednostka KDHaO LF UK a NÚDCH. Vďaka finančnej podpore Deťom s rakovinou, n.o., sa 12 členov zdravotníckeho tímu KDHaO zúčastnilo návštevy priamo v Centre princeznej Maximy v Holandsku.

Viac článkov z kategórie