STRETNUTIE DETSKÝCH HEMATOLÓGOV, TRANSFUZIOLÓGOV A ONKOLÓGOV

Na svojej pravidelnej výročná konferencii Pediatrickej hematologickej a onkologickej spoločnosti, sa na našej pôde stretli významní detskí hematológovia, onkológovia a transfuziológovia.
Už od minulého roka je Klinika detskej hematológie a onkológie Národného ústavu detských chorôb súčasťou medzinárodnej skupiny pre liečbu nádorov obličiek. Jednoducho povedané, naši pacienti s nádormi obličiek sú liečení tak, ako v ktorejkoľvek krajine Európy, ktoré patria do tejto významnej skupiny. Našim pacientom vieme poskytnúť tú najlepšiu a najmodernejšiu liečbu aká momentálne na svete existuje. Súčasťou odborného podujatia sú aj prednášky medzinárodne uznávaných top odborníkov, prišla prof. Mary van Heuvel z Holandska, či prof. Ján Gidinski z Poľska, ktorý hovoril o skúsenostiach s chirurgickou liečbou pri onkologických ochoreniach. Konferenciu otvoril riaditeľ Národného ústavu detských chorôb MUDr. Peter Bartoň.

Viac článkov z kategórie