STIAHNITE SI NAŠU APLIKÁCIU

Opätovne obnovujeme fungovanie našej aplikácie, ktorá slúži všetkých rodičom v lepšej orientácii pri náhle vzniknutých zdravotných problémov ich detí.
Častokrát sa stane, že rodič pri úraze alebo chorobe dieťaťa váha, či má alebo nemá navštíviť urgentný príjem. Rovnako sa stane, že niekedy aj zbytočne hodiny čaká na urgente a pritom pri správnej pomoci by vedel dieťa ošetriť aj v domácom prostredí. Práve v takýchto prípadoch môže pomôcť naša jedinečná aplikácia.
???? Aké parametre hodnotí aplikácia?
Sleduje, či má dieťa zvýšenú teplotu a ak áno, ako dlho trvá, sleduje bolesti, zmeny farby kože, prípadné straty vracaním a hnačkou, prítomnosť viditeľného krvácania, kŕčov a iné.
Aplikácia nehodnotí len prítomnosť daného parametra, ale aj jeho intenzitu a dĺžku a následne tieto parametre vyhodnocuje. Zároveň aplikácia slúži aj ako informačný portál, keďže na nej budÚ zverejňovať aj všetky dôležité rady rodičom, ktoré sa týkajú zdravia ich detí.  Aplikácia má informatívny charakter a nenahrádza lekárske vyšetrenie.

Viac článkov z kategórie