Raritné operácie zachránili život malému chlapčekovi

Synček mal len rok a jeden deň, keď sa jeho rodičia dozvedeli zdrvujúcu diagnózu. ,,Narodil sa ako zdravé dieťa, ale pred dovŕšením jedného roka sa mu začalo zväčšovať bruško. Nepozdávalo sa nám to, lebo mal oveľa väčšie bruško ako deti v jeho veku.  Zobrali sme ho na vyšetrenie, ale povedali nám, že to nie je nič vážne. Práve sme sa chystali na dovolenku a mali sme obavy, aby sa niečo nezanedbalo. Opäť sme ho zobrali sme k lekárke a vyžiadali si  aj sonografické vyšetrenie,“ hovorí mama malého bojovníka. Po ňom nasledoval rýchly prevoz do Bratislavy na Kliniku detskej hematológie a onkológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb.

Diagnostický proces v najväčšej detskej nemocnici na Slovensku, aj samotná operácia na Klinike pediatrickej urológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb, nabrali veľmi rýchly spád. ,,Kontaktovala nás pani prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie (KDHaO) LF UK a NÚDCH, prof. Alexandra Kolenová, PhD., že majú dieťatko s obojstranným tumorom, ktoré už respiračne zlyháva,“ hovorí MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a zároveň operujúci lekár a ďalej pokračuje: ,,Na CT vyšetrení sme videli obojstranný veľký nádor na obličke, ktorý tlačil na  bránicu a boli utláčané pľúca.  Dieťatko  už začínalo mať problémy s dýchaním. Rozhodli sme sa pre urgentnú operáciu. Jeden tumor s hmotnosťou 1,3 kg a minimálnym množstvom obličkového tkaniva, sme museli vybrať aj s obličkovým tkanivom.“ Po úspešnej urgentnej operácii sa malému bojovníkovi uľavilo a mohol  nastúpiť na onkologickú liečbu. Chemoterapiou sa lekárom podarilo takmer rovnako veľký tumor na druhej obličke zmenšiť a približne po roku od prvej operácie čakal chlapčeka druhý operačný výkon. „Obojstranné nádory obličiek v detskom veku sú mimoriadne vzácne, pacienti sú liečení podľa medzinárodných štandardných postupov. V prípade nášho pacienta štandardná liečba zlyhávala, jeden z nádorov v úvode vôbec nereagoval na chemoterapiu a druhý nádor si vyžadoval špeciálny prístup. Po konzultáciách ďalšieho postupu  so zahraničnými špecialistami v Holandsku a USA  bolo nutné podstúpiť vysoko náročné a rizikové  operácieZvažovali sme a diskutovali, kde budú operácie realizované. Rodičia dlho neváhali a  vložili svoju dôveru a svoje dieťa  do rúk slovenských lekárov.  “   uviedla prof. MUDr.  Alexandra Kolenová, PhD., prednostka KDHO NÚDCH, kde chlapček spolu s rodičmi strávil veľkú časť svojej liečby.

,,Napokon sme sa rozhodli chlapčeka operovať na našom pracovisku, čo si želali aj samotní rodičia. Aj na druhej obličke bol veľký nádor s malým percentom obličkového tkaniva, ktoré bolo nutné ponechať, aby oblička fungovala. Urobili sme parciálnu nefrektómiu, pri ktorej sme odstránili len nádor a zvyšnú časť obličkového tkaniva sa nám podarilo zachrániť a zachovať. Po úspešnej operácii má dieťatko všetky obličkové parametre v poriadku a funguje bez ťažkostí,“ doplnil MUDR. Peter Bartoň.

Doc. MUDr. Ján Breza, PhD., prednosta KPU: ,,Táto operácia bola pre nás skutočnou chirurgickou výzvou, akú radi prijímame. Išlo o operáciu na hranici technických možností s neobvykle komplikovanou rekonštrukciou zvyšku obličky po odstránení tumoru. V porovnaní s nádormi obličiek, ktoré resekujeme napríklad u dospelých, je Wilmsov tumor krehký a manipulácia s ním musí byť o to opatrnejšia. Našťastie, operácia prebehla perfektne a mám veľkú radosť, že sa malý pacient má dobre a jeho orgán funguje.“

Rodičia malého pacienta z celého srdca ďakujú za záchranu života synčeka lekárom: MUDr. Petrovi Bartoňovi, riaditeľovi a operujúcemu lekárovi, doc. MUDr.,Ing. Jánovi Brezovi, PhD, MPH, operujúcemu lekárovi, prof. MUDr. Alexandre Kolenovej, PhD., MUDr. Viktorovi Janko, PhD., MUDr. Eve Báčovej, MUDr. Stanislave Hederovej, MUDr. Mariane Džatkovej, MUDr. Andrei Hraškovej, MUDr. Klaudii Juhaszovej, MUDr. Filipovi  Chovancovi,  MUDr. Estere Bublákovej. A všetkým sestrám a ostatnému zdravotníckemu personálu za všetku starostlivosť o synčeka.

Viac článkov z kategórie