Profil verejného obstarávateľa

Národný ústav detských chorôb je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: PaedDr. Helena Kurucová
Telefón: +421 (0)2 593 71 732
E-mail: helena.kurucova@nudch.eu