Pripomíname si výročie narodenia prof. Jaroslava Simana

Galéria

V Bratislave 12. októbra 2023  Pán profesor Jaroslav Siman bol významný odborník, ktorý spájal ľudí. Celý život sa zaoberal vrodenými chybami u detí a možnosťami ich chirurgického riešenia. Vždy bol pri situáciách, ktoré boli inovatívne a posúvali veci vpred.

Do detskej nemocnice nastúpil pri zrode Kardiocentra a v spolupráci s americkými kolegami vychoval svojich nástupcov, ktorí sú svetovými odborníkmi. Bol v teame pri prvej transplantácii srdca u dieťaťa.  Neskôr prešiel z kardiochururgie na Kliniku detskej chirurgie, kde sa preslávil prvou transplantáciou pečene u dieťaťa na Slovensku. Poskladal team ľudí, ktorí sa boli učiť v Nemecku a všetko, čo sme sa naučili,  sme priniesli k nám domov.

Najvýznamnejší chirurgický počin pána profesora J. Simana bolo prvé úspešné oddelenie siamských dvojičiek. Pochopil výzvu, ktorú dostal a spolu s rodinou dvojičiek sa vydali na neľahkú cestu u nás doma na Slovensku. Dievčatká úspešne oddelil.

Najvýznamnejšia črta pána profesora bola odhodlanosť,  s akou nás dokázal zapáliť pre vec. Vedel, kde je chirurgická pokora a ľudskosť. Vždy vedel, kadiaľ ísť a s kým. A naučil nás tiež,  že stále sa máme zlepšovať a posúvať vpred.

Doc. MUDr. František Horn, PhD.

Foto: zdroj internet

 

Viac článkov z kategórie