Pedagógovia a študenti prestížnej univerzity USA navštívili NÚDCH

V Bratislave 24. apríla 2023 – Národný ústav detských chorôb navštívili dnes pedagógovia a študenti univerzity v Scrantone (University of Scranton), Pensylvánia, ktorá sa v hodnotení škôl v USA zaradila medzi univerzity s najlepším špecializačným programom – Public Health and Hospital Administration (Administrácia vo verejnom zdraví a nemocniciach).  Pracoviskom Oddelenia urgentného príjmu(OUP)  ich previedol MUDr. Marcel Brenner, primár OUP.

,,Niekoľko rokov spolupracujeme s touto univerzitou, profesori a najlepší študenti školy navštevujú zdravotnícke zariadenia na celom svete, aby sa oboznámili so zdravotnými systémami iných krajín. Tento rok v rámci Európy navštívia tri krajiny, Slovensko je jednou z nich. Vybrali sme si Národný ústav detských chorôb, ktorý považujeme za výkladnú skriňu v starostlivosti o detského pacienta na Slovensku a môže byť veľkou inšpiráciou aj pre zahraničné pracoviská, povedal prof., MUDr. Jozef Šuvada, PhD.,organizátor návštevy.

,,Naša nemocnica  sa rozvíja rýchlym tempom, sme  koncová nemocnica a v rámci reformy zdravotníctva jediná detská nemocnica na Slovensku piatej (najvyššej) úrovne  Pripravili sme rozvojový program obnovy a dostavby nemocnice, budujeme nové pracoviská, napríklad Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti, vybudovali sme tiež Denný stacionár Kliniky detskej psychiatrie, dopĺňame nové prístrojové vybavenie a celkovo sa skvalitňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre deti, veľkú pozornosť venujeme tiež sústavnému vzdelávaniu zdravotníkov,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH.

Pracoviskom OUP návštevu previedol MUDr. Marcel Brenner, primár OUP. V januári 2021 sme spustili so prevádzky urgentný príjem II. typu – prvé pracovisko svojho druhu na Slovensku určené pre detského pacienta. Stalo sa tak po splnení  podmienok  Ministerstva zdravotníctva SR pre zdravotnícke zariadenia zaradené do minimálnej siete urgentných príjmov II. typu. Súčasťou urgentného príjmu je aj nové jedinečné prístrojové vybavenie. Urgentné príjmy II. typu musia spĺňať náročné kritériá,  ktoré umožnia poskytovať detským pacientom komplexnú urgentnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste. Tento krok priniesol pozitívne zmeny pre všetkých –  pacientov, personál aj nemocnicu samotnú. Lekári prichádzajú za pacientmi do ambulancií a nie opačne.  Nevyhnutným predpokladom pre tento krok bola rekonštrukcia a dostavba urgentného príjmu  ukončená v roku 2019 a následné splnenie ostatných prísnych kritérií.

 

 

Viac článkov z kategórie