V Bratislave 10. júla 2020 – V  Národnom ústave detských chorôb je od dnešného dňa opäť zriadené pracovisko na triáž pacientov. Nachádza sa vo vestibule polikliniky, hneď za vchodom pri registrácii pacientov. Rovnako tento vchod je určený len pre pacientov, sprevádzajúce osoby a návštevy hospitalizovaných pacientov  Dieťa na vyšetrenie môže sprevádzať len jeden zdravý sprievodca alebo zákonný zástupca dieťaťa.  Na triáži sa budú identifikovať podozriví pacienti a podozrivé sprevádzajúce osoby. V nepretržitej prevádzke bude všetkým pacientom a sprevádzajúcim osobám bezkontaktne meraná telesná teplota. Naďalej platí riadne nosenie rúšok a dezinfekcia rúk pri vstupe do nemocnice.

 

Viac článkov z kategórie