V Bratislave 5. júna 2023 – Na Klinike detskej heamtológie a onkológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb prebieha od 5. júna 2023 rekonštrukcia Oddelenia veľkých detí. Ospravedlňujeme sa za znížený komfort a ďakujeme za porozumenie. Robíme to pre našich pacientov.

Viac článkov z kategórie