Oznamujeme Vám, že výťah č. 26 v bloku „C“ bude v čase od 04.11.2022 od 12,00 hod. do 08.11.2022 do 9,00 hod,

z dôvodu rekonštrukcie lekárne  (0.poschodie blok „C“), vyhradený na prepravu stavebného materiálu .

Prosíme všetkých o rešpektovanie uvedeného obmedzenia.

Viac článkov z kategórie